10.4.2018

 Schůze výboru 10.4. 2018 15:00- 17:00

Přítomní: Chvála, Kabát, Trapková, Týkalová, Skálová, Masner Omluveni: Krulík, Poněšický, Roubal;

Hosté: MUDr. Michaela Ročňová

Program:

1.       Agenda od minulého výboru (59 mejlů). Témata:

 • Vnitrorezortní připomínkové řízení k novele nařízení vlády o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializací
 • Pokračující diskuse o konferenci EAPM v Praze
 • Elektronické volby a jejich spuštění
 • Zpravodaj SPM
 • Problém členství kandidátek do výboru Stackeové a Paurové, dodatečné schválení per rolam
 • Rozeslání informace o volbách členům SPM

2.       Noví členové: po jednání výboru byly schváleny dvě přihlášky per rolam: Mgr. Aneta Paurová, fyzioterapeutka, a doc. PhDr. Daniela Stackeová, PhD. – souhlas všech členů výboru. Projednány další přihlášky, se kterými vysloven  souhlas:

 • Mgr. Jana Duchoslavová, CKP Dobřichovice
 • MUDr. Marie Mrvová, rehabilitace, Nemocnice Rudolfa a Stefanie a.s. Benešov u P.
 • MUDr.  Jana Smolová, dětská neurologie, Nemocnice R. a St. Benešov u.P.
 • Mgr. Radim Michalec, fysioterapie, CKP Dobřichovice
 • MUDr. Renáta Petrová, geriatrická ambulance, paliativní medicína, Poděbrady

Členky žádající snížení příspěvků na 100 Kč v období 2018-20 z důvodů rodičovské dovolené:

 • MUDr. Gabriela Jahůdka Vaníková, dítě narozeno 26.9.2017
 • Mgr. Jana Žmolíková, dítě narozeno 19.5.2017                                                  Souhlas výboru

3.       Přihlášky pracoviště do sítě:

 • Pracoviště TRIPSY (www.tripsy.cz) v Ostravě, MUDr. Barbora Branna, pediatrie, psychoterapie, psychosomatika, poradenství. II.typ, tým                                                              Souhlas výboru
 • Ordinace respiračních a psychosomatických nemocí, NZZ, MUDr. Ivana Jirmanová, odbornosti u ZP pneumologie a ftizeologie, I.typ, samostatné ambulantní.                           Souhlas výboru
 • Ordinace praktického lékaře s.r.o. Karlín Praha 8, NZZ, MUDr. Seifert         Souhlas výboru
 • Úkol pro příští výbor týkající se sítě pracovišť: Zpřesnit kritéria pracovišť, oslovit stávající registrovaná pracoviště, vytvořit příklady dobré praxe, které budou vystaveny pro pacienty na stránkách SPM. Zavést seznam „Psychologických pracovišť spolupracujících s lékaři v psychosomatických případech“.

4.       Informace z konference zástupců OS ČLS JEP. (Chvála)

 • Úkol pro příští výbor: připravit informační kampaň před sjezdem ČLS v lednu 2019, kde bude schvalování nových OS

5.       Volby 2018:

 • Rozběhlo se 1. kolo (výběr kandidátů) elektronických voleb prostřednictvím gReception. Je třeba vyzvat členy SPM, kteří nedostali první e-mail ze systému gReception s kontaktními adresami, aby nahlásili tuto chybu u paní Menclové (menclova@sktlib.cz)
 • Z prvního kola výběru sestaví konečné kandidátky do výboru a revizní komise volební komise, z těch kandidátů, od kterých získá souhlas a informace, které vyvěsíme na webu. Pak proběhne 2.kolo elektronických voleb.
 • Představení kandidátů, zpráva výboru, zpráva kontrolní komise, etické komise na odborné schůzi SPM 27.4. 2018. Kandidáty k diskusi na schůzi SPM vyzve volební komise. Na schůzi vystavit poster o SPM ČLS a o Psychosomu (Menclová)
 • Zprávu výboru za 4leté období vystavit na webu (Chvála)
 • Zprávu revizní komise vystavit na webu (Jandourková)
 • Kandidáty do revizní komise doplnit (Skálová, Jandourková, Šidáková)
 • Je obava, že informace o zahájení voleb nebyla dostatečná. Výbor doporučuje znovu obeslat s naléhavou výzvou k účasti voleb. Stručně a výrazně označený mejl (Menclová)

6.       Situace kolem politického rozhodnutí umožnit dětem od 2 let chodit do školky. (Trapková) Návrh výboru: formulovat TS k dané problematice v tom smyslu, že SPM nedoporučuje snižovat věk dětí ve školních zařízeních vzhledem k prokázaným zdravotním následkům. (úkol trvá)

7.       Přípravné práce na konferenci EAPM v Praze. Téma, přípravný výbor, sponzoři, jakékoli návrhy vítány. Pracovní skupina: David Skorunka, Jana Týkalová, Martin Seifert, Lucie Hornová. (úkol trvá)

8.       Různé:

 • Problém s kurzy v atestační přípravě, které jsou organizovány pod IPVZ, ale neposkytuje vhodné prostory trvá.  O možnosti pořádat kurzy v režii pracovišě mimo prostory IPVZ jsme jednali na MZ. Informace o jednání (Chvála)
 • Setkání s ministrem MZ ČR MUDr. Adama. Vysvětlit náš záměr prosadit kódy výkonů naší odbornosti v procesu dohodovacího řízení, vyžádat si jeho stanovisko a získat jeho podporu. (úkol trvá)

9.       Termíny výboru na r. 2018: 15.5. Stávající výbor SPM se sejde s případně nově zvoleným výborem na svém jednání 12.6.2018 v 15 hod na Psychosomatické klinice, Patočkova 4 Praha 6

Zapsal V. Chvála