Kandidátky

Toto jsou definitivní kandidátky pro volby SPM ČLS JEP 2018

Vytvořené na základě výběru v 1.kole a s potvrzením souhlasu s kandidaturou.

Společnost psychosomatické medicíny ČLS JEP – 239 členů

Kandidáti do výboru – hlasovalo celkem 64 členů

V dalším kole vybírejte 9 členů výboru. Obdržíte výzvu a možnost hlasovat na webu od firmy eReception, se kterou sekretariát ČLS spolupracuje při organizaci elektronických voleb.

MUDr. Chvála Vladislav  (52 hlasů)  Somatický lékař
PhDr. Chválová Trapková Ludmila  (45 hlasů)  Klinický psycholog
MUDr. Ročňová Michaela (30 hlasů)  Somatický lékař
MUDr. Branná Barbora (26 hlasů) Somatický lékař
Mgr. Týkalová Jana  (26 hlasů)  Fyzioterapeut
MUDr. Skorunka David  (22 hlasů) Psychiatr
MUDr. Čech Pavel (13 hlasů)  Somatický lékař
MUDr. Kryl Michal  (19 hlasů)  Psychiatr
MUDr. Peichlová Jana (11 hlasů)  Psychiatr
MUDr. Skálová Markéta  (11 hlasů)  Psychiatr
MUDr. Hánová Zina  (10 hlasů) Somatický lékař (ORL)
MUDr. Hanousková Naděžda (6 hlasů) Somatický lékař (dermatovenerologie)
MUDr. Poněšický Jiří (5 hlasů) Somatický lékař (urologie, sexuologie)
MUDr. Bartůšková Ludmila ( 3 hlasů) Psychiatr
Doc. MUDr. Beran Jiří, CSc. ( 4 hlasů) Psychiatr
Bc. Mgr. Donáthová Zuzana (2 hlasů) Fyzioterapie
MUDr. Koželuhová Pavla (1 hlasů) Somatický lékař

 

Kandidáti do revizní komise – hlasovalo 55 členů

Mgr. Jandourková Danuše  (14 hlasů)
MUDr. Skálová Markéta (8 hlasů)
MUDr. Kryl Michal (7 hlasů)
Doc. MUDr. Beran Jiří (5 hlasů)

Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.
GDPR: Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je ČLS JEP registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce, který má oprávnění zpracovávat osobní údaje svých členů i v souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) č. 2016/679. Vaše poskytnuté osobní údaje slouží sekretariátu ČLS JEP pro vzájemnou komunikaci a pro potřebu výboru té organizační složky, ve které jste členem. Ochrana a bezpečnost osobních údajů před zneužitím je zajištěna vnitřními organizačně –technickými opatřeními a odpovědní zaměstnanci sekretariátu ČLS JEP byli poučeni o ochraně osobních údajů. S osobními údaji nebude po dobu členství ani po vystoupení z ČLS JEP nijak nedovoleně nakládáno.