TZ k dokumentu ČT

24. května 2018

TISKOVÁ ZPRÁVA

Výbor odborné Společnosti psychosomatické medicíny ČLS JEP se obrací na nejširší veřejnost s prohlášením, že způsob „léčby“, který zachytila skrytá kamera v zařízení AKTIP v dokumentu České televize „“Obchod se zdravím“, odvysílaný 21.5. na ČT1, nemá s odbornou psychosomatickou medicínou nic společného. Přestože zařízení vede lékařka, nemá odbornou způsobilost k poskytování psychosomatické léčby.

Psychosomatická medicína v České republice na půdě zdravotnictví nemá snadnou pozici. Síť poskytovatelů s odbornou způsobilostí vzniká podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví teprve od roku 2013. Léčba psychosomatických pacientů není snadná, vyžaduje mimořádně citlivý, etický, bio-psycho-sociální přístup.

Existence amatérských a léčitelských komerčních zařízení jako je AKTIP degraduje naše úsilí o zakotvení řádné psychosomatiky v našem zdravotnictví.  Jedním z faktorů, který přispívá k snadnému zneužívání pacientů ke komerčním účelům je nedostatečná pozornost lékařských fakult k psychosomatice a obtížný proces k dosažení legitimního hrazení kvalifikované psychosomatické péče pojišťovnami. Přitom nedávno Světová zdravotnická organizace upozornila na to, že tito pacienti s chronickým průběhem svého stonání spotřebovávají největší část nákladů zdravotnického systému.

 

Několik reakcí:

„Dokument české televize přichází v pravý čas, aby pomohl vyjasnit, co je psychosomatická medicína, jaký je rozdíl mezi psychosomatickým přístupem a psychoterapií, a odlišnosti od alternativních léčitelských postupů. Takové vymezení v České republice schází“, řekl MUDr. Vladislav Chvála, předseda Společnosti psychosomatické medicíny ČLS.

MUDr. Petr Možný z Kroměříže reagoval: „Takový zcela nevědecký a klienty poškozující přístup, zaměřený primárně na získání peněz od lidí, kteří jsou ve svém trápení vydáni popsaným šarlatánům zcela na pospas, těžce poškozuje jméno psychosomatického přístupu nejen v očích laické, ale také v očích odborné veřejnosti.“

Doc. MUDr. Jiří Šimek poznamenal: „Občas se říká, že lidé chodí k léčitelům, protože jim lékaři nevěnují dost pozornosti. Všimli jste si, že v tomto podniku se o pacienta ve skutečnosti nezajímá vůbec nikdo? Že se pacienta vlastně nikdo nezeptal na nic? Ovšem kromě několika připravených otázek v úvodu.“

„Objektivně podle parametrů se nejedná o psychoterapii a psychosomatický přístup u dané psycholožky. A také se nejedná o psychoterapeutické vzdělání adekvátní skladbou a rozsahem dostatečně k vykonáváni profese (byť v tymu)“, reagoval po shlédnutí pořadu psycholog a psychoterapeut Mgr. Pavel Roubal.

„Pochybuji o uvedeném vzdělání psycholožky Krutilové. Absolventka jednooborové psychologie FF UK by nemohla jednat s klientkou tak poškozujícím způsobem. Pokud je členkou některé psychologické společnosti, podám na ni stížnost. Pokud není, je třeba informovat veřejnost, že psycholog, kterého negarantuje žádná odborná společnost, není dostatečně důvěryhodný. Film oceňuji jako obdobu jiného dokumentu Šmejdi“, dodává PhDr. L. Trapková, členka výboru SPM.

 

V Liberci 24.května 2018

 

Kontakty:

  • MUDr. Vladislav Chvála, Liberec (chvala@sktlib.cz)
  • Doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc., Praha (jiri.simek@volny.cz)
  • MUDr. Petr Možný, Kroměříž
  • PhDr. Ludmila Trapková, Praha, Liberec (trapkova@mybox.cz)
  • PhDr. Pavel Roubal (ambulanceroubal@gmail.com)

 

MUDr. Vladislav Chvála, předseda Společnosti psychosomatické medicíny ČLS JEP