10.7.2018

Jednání výboru 10. 7. 2018

Přítomní: MUDr. Barbora Branna, MUDr. Michal Kryl, MUDr. Vladislav Chvála, PhDr. Ludmila Trapková, Mgr.et Mgr. Jana Týkalová

Omlouvá se: MUDr. Michaela Ročňová, MUDr. David Skorunka, Mgr. Aneta Paurová, Doc. PhDr. Daniela Stackeová, PhD.

Program:
A. běžná agenda:

1. Sekretariát: (Menclová)

a) o členství žádají:

 • MUDr. Eva Paseková, neurologie Praha,                                                           souhlas výboru
 • PhDr. Denisa Maderová, Bratislava, Psychologické a psychoterapeutické centrum Sunnrise. Projednáno s tím, že není jasné, zda může ČLS přijímat cizí státní příslušníky. Pokud ano, zde je souhlas výboru.
 • Mgr.Dis. Klára Vacková, rehabilitační zařízení Body, Brno,                          souhlas výboru
 • MUDr. Veronika Soukupová, České Budějovice, nyní na MD                       souhlas výboru

b) o snížení členského příspěvku z důvodu MD žádá:

 • Mgr. Tereza Süssová                                                                                                  souhlas výboru

c) web SPM (Chvála)

 • Vytvořena stránka s aktuálními informacemi o kauze Aktip
 • Nová přihláška člena s ohledem ke GDPR
 • Program Freudových dnů v Příboru
 • Sledujeme zvýšenou aktivitu útoků na naše stránky. 4653 útoků za týden.

2. Odborné akce SPM: (Týkalová) stav:

 • 5.října: program odborné schůze: Kazuistiky: Ročňová, Kabát, Branná. Organizace Týkalová. Představení pracoviště: Šternberk. Informace: Připraveno, čeká se na zpřesnění témat přednášejícími
 • Freudovy dny v Příboru 21.-22.9., pořádá Ostrava, prim. Petr Šilhán. Informace na webu
 • Branna informuje o akci SPLDD (Společnost praktických lékařů pro děti a dorost) organizuje sérii přednášek po celé ČR na téma komunikace v ordinaci PLDD. V rámci odb.programu bude přednáška psychosomatická onemocnění v ordinaci PLDD (Branna, Ročňová) termín a místa jsou na webu.

3. Kódy výkonů: (Ročňová, Chvála): jednání s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem na 16.7., projednána příprava. Vysvětlení situace psychosomatiky v našem zdravotnictví.

3. PR: (Jednání se stranami):

 • Návrh na zřízení pozice mluvčího SPM: MUDr. Barbora Branná. Jednání příště
 • S ČLK: Na základě rozhovoru MUDr. Kubka v DVTV vyzvat písemně vědeckou radu ČLK k jednání o psychosomatické medicíně: návrh vypracován, podpora vyjednána, ale zůstalo nerozhodné, zda ČLK poslat. Závěr: Dopis neposílat, ale požádat MUDr. Kubka o schůzku a zkusit kolegiálně vyložit v čem si nerozumíme
 • Příprava podzimní kampaně v rámci ČLS – diskuse příště.

4. Konference EAPM v Praze: Skorunka nemohl odjet do Verony pro nemoc. Informace. P. Šušák koresponduje s výborem EAPM. Příště podrobnosti. Schválit záměr konat akci a firmu, která se věci ujme (Skorunka)

5. Síť psychosomatických pracovišť (Týkalová). Diskuse o návrhu kritérií pracovišť v síti. Návrh: pracovní skupina se sejde 8. srpna ve 14 hodin (Týkalová, Branna, Trapková, Kryl, Chvála) Výsledek prodiskutovat na výboru v září.

6. Psychosomatika v somatických oborech, (Ročňová, Branna). Pracovní skupina, Masner, Kabát). Aktuálně se objevila příležitost promluvit k poslanecké sněmovně o problematice dětí a potřebě psychosomatického přístupu v pediatrii. Před výborem se sešla Trapková, Branná, Chvála a Karin Šuchová, která jednala s p. poslancem Klausem. Členové výboru jsou k dispozici pro případný seminář ve Sněmovně ČR. Vyjednává Šuchová. Informace

7. Vzdělávání v psychosomatice. (Ročňová). Pracovní skupina: Týkalová, Branná, Chvála, Kabát?

 • Aktuální úkol: Připravit návrh revize vyhlášky. Stávající znění vyhlášky posláno členům výboru (Chvála). MZ konzultováno. (Chvála) Termín: 11.9.2018 Návrh: pracovní skupina se může sejít na toto téma 8.8. v 16 hodin. Předem návrh změn rozeslat výboru.
 • Pravidla pro uznávání sebezkušenostních skupin (Ročňová) a schválení stávajících návrhů. Odloženo na příště
 • V korespondenci mezi členy výboru běžela zajímavá diskuse o vzdělávání na LF. Bylo by dobré vytvořit zprávu o tom, kde se na LF psychosomatika učí a v jaké podobě a dát to na náš web? Tabulku připravila Stackeová. Výbor souhlasí, aby kontaktovala studijní oddělení VŠ nebo přímo proděkany pro výuku na VŠ v ČR a vyžádat si data do tabulky o výuce psychosomatiky. Doporučujeme kontaktovat i další VŠ, kde se také PS problematika vyučuje. V další fázi se zaměřit na instituty, které nabízí výuku psychosomatiky na privátní půdě (např. KAMATÉ, LIRTAPS, AKTIP apod.)

8. Finanční podpora překladu a vydání knihy z naší strany (CKP) Rüegg: Gehirn, Psyche und Körper v nakladatelství Portál (Ondřej Fafejta) na který jsme přislíbili vybrat 100 000 Kč (částku cca 15- 20 tis. přislíbila pracoviště CKP Dobřichovice, SKT Liberec, Psychosomatická klinika, ing. Hegerlík, + SPM). Informace příště

9. Věda a výzkum: (Stackeová) pracovní skupina: Kabát.

 • ·       Skorunka poslal v pdf asi 6 vědeckých prací jako argumenty pro diskusi. Informace
 • ·       Návrh na vytváření databáze témat vhodných k výzkumu doktorandů (Stackeová) informace
 • 10. Zahraniční kontakty: (Skorunka) Náš zástupce neodcestoval na konferenci ve Veroně a proto neproběhlo další jednání s výborem EAPM. Další jednání písemně. Informovat členy pracovní skupiny.

B. Mimořádná agenda:

1. Návrh na vyloučení MUDr. Jarmily Klímové ze SPM ČLS JEP. MUDr. J.Klímová se včas omluvila z jednání výboru. Její písemné odpovědi členové výboru projednali. Diskutován další vývoj kauzy Aktip. Centrální evidence Klímovou vyloučila, aniž by to náš výbor schválil, víceméně omylem. Požádali jsme o odstranění administrativní chyby. Kverulant o.p.s. podal na Aktip trestní oznámení. Je na webu. Výsledek: Výbor v dnešním složení nabízí Klímové ještě příští termín výboru.

2. Různé.

Termíny výboru do konce roku na Psychosomatické klinice, Patočkova 3, Praha 6 od 15:00 do 17:30 až na výjimky (pracovní skupiny 8.8. ve 14 a 16 hodin PK Praha), 11.9., 11.10 výjimečně- čtvrtek od 16.00- 18:00, 13.11. celodenní od 10:00-17:00)

Zapsal MUDr. Vladislav Chvála                                                                        V Liberci 10.7.2018