Kauza Aktip

Aktuálně hýbe veřejností kauza AKTIP

Protože kolem dokumentu ČT paní režisérky Maixnerové probíhá živá diskuse, pokusíme se zde dát k dispozici aktuální informace, aby je měli pohromadě jak členové naší společnosti tak veřejnost, která se o věc zajímá.

 • Původní dokument ČT „Infiltrace“ zde nebo zde
 • Další mediální výstupy k dokumentu (iOna dnes): zde
 • Vyjádření paní režisérky a hlavní protagonistky k dokumentu: zde
 • Tisková zpráva výboru SPM k dokumentu: TZ-SPM-obchod-se-zdravím
 • Stanovisko SPM pro ministra zdravotnictví: stanovisko SPM-obchod-se-zdravím
 • Asociace klinických psychologů spolu s Českou psychoterapeutickou společností ČLS reagovala dopisem pro své členy: AKP CR CPtS_oznameni pro cleny
 • společným prohlášením: Priloha1_AKP CR CPtS_vyjadreni AKTIP
 • a dopisem ministrovi zdravotnictví Priloha2_AKP CR CPtS vyjadreni pro MZ CR
 • Za ČAP reagoval Drahota: stanovisko-ČAP
 • Pořad televize iDnes Rozstřel. Klímová, Moos, Šimek: zde
 • Rozhovor Výzva Adama Junka s režisérkou dokumentu na Seznamu: zde
 • Desatero: Desatero jak poznat šarlatána
 • Co je psychosomatická medicína pro ČT 24 (Šimek): Co je psychosomatická medicína
 • Rozhovor MUDr. Kubka na DVTV: zde
 • Reakce na blogu MUDr. Radkina Honzáka: zde
 • Pořad ČT 1 Otisky doby: Každý na svém písečku z 13.6.: zde
 • Nežijeme ve vzduchoprázdnu. Kauzu sleduje také Kverulant.org, o.p.s. a proměnil ji do trestního oznámení zde
 • A jiná kauza atakující psychosomatiku: o praktikách dr.Šuly zde
 • Právník prof.Telec k problematice uvedl: zde
 • Právní rozbor záměru zákona o léčitelství (prof.Telec) zde
 • ČT1 dne 25.6.2018 vysílá další informace k dokumentu o Aktipu: zde
 • DVTV 9.7. 2018 rozhovor o psychosomatice a onkologii Doc. J. Prausové a dr. V. Chvály zde
 • Objevili se také pacienti, kteří se Aktipu zastávají. více zde
 • MUDr. Jarmila Klímová byla pozvána na výbor SPM ČLS a obhajovala své pracoviště. (viz zápis ze zářiového výboru) Domnívá se, že ve skutečnosti žádné stížnosti na Aktip neexistovaly a že je celá kauza cíleným útokem na její zařízení. Členové výboru vyjádřili svůj kritický postoj ke způsobu, jakým naplňuje představu o psychosomatické medicíně. Kauza Aktip poškodila psychosomatiku.  Členství v SPM ČLS je pro MUDr. Jarmilu Klímovou příliš těsné a omezující, proto přijala návrh výboru na jeho ukončení. Kauza vede výbor SPM ČLS k větší pozornosti k naplňování pravidel k fungování pracovišť pro psychosomatiku.
 • Výbor SPM ČLS se dotázal autorek pořadu na obsah stížností, které vedly k rozhodnutí natočit pořad Infiltrace právě v Aktipu a obdrželi jsme odpověď: „… posílám odkaz na na link, který jsem ještě našla na internetu. Dobře popisuje, jak a kdy prof. Tesařová stížnosti zpracovávala.“https://www.linkos.cz/pacient-a-rodina/lecba/jak-se-nelecit/otazky-a-odpovedi-k-aktivitam-institutu-aktip/Za výbor SPM MUDr. Vladislav Chvála

 

 

 

 

 

 

Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.
GDPR: Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je ČLS JEP registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce, který má oprávnění zpracovávat osobní údaje svých členů i v souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) č. 2016/679. Vaše poskytnuté osobní údaje slouží sekretariátu ČLS JEP pro vzájemnou komunikaci a pro potřebu výboru té organizační složky, ve které jste členem. Ochrana a bezpečnost osobních údajů před zneužitím je zajištěna vnitřními organizačně –technickými opatřeními a odpovědní zaměstnanci sekretariátu ČLS JEP byli poučeni o ochraně osobních údajů. S osobními údaji nebude po dobu členství ani po vystoupení z ČLS JEP nijak nedovoleně nakládáno.