13. 11. 2018

Zápis z jednání výboru 13. 11. 2018
Přítomní: MUDr. Vladislav Chvála, PhDr. Ludmila Trapková, Mgr.et Mgr. Jana Týkalová, Mgr. Aneta Paurová, Doc. PhDr. Daniela Stackeová, PhD., MUDr. Michal Kryl, MUDr. David Skorunka, PhD., MUDr. Michaela Ročňová, MUDr. Barbora Branna

Omlouvá se:

Hosté: PhDr. D. Jandourková, MUDr. Jaromír Kabát, MUDr. Pavel Čech, MUDr. Zina Hánová, MUDr. Alena Večeřová Procházková, Mgr. Kateřina Šestáková

Program:
A. běžná agenda:

1. Sekretariát: (Menclová)

a) nové pracoviště: MUDr. Soňa Juricová, Rehacare, týmové ambulantní pracoviště. Zlín. Schváleno.

b) korespondence a události od min. výboru: 90 mejlů. Výběr témat:

 • vyšla příloha LN s dvojstranou věnovanou psychosomatice
 • přišel návrh zákona o léčitelských službách k připomínkování
 • poslali jsme námitky k zákonu, které připravil prof.Telec
 • vydali jsme Zpravodaj SPM ČLS
 • nabídli jsme prof.Papežové účast na naší příští odborné akci s tématem PPP. Akce koliduje s konferencí PPP
 • přihlásili jsme kandidáta na sjezd kandidátů OS ČLS a diskusní příspěvek
 • přišel zpravodaj EAPM
 • probíhala živá diskuse nad materiálem o výuce psychosomatiky na LF
 • vyšlo listopadové číslo Vesmíru s tématem psychosomatika https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2018/cislo-11/, bouřlivá reakce některých členů Sisyfa (dr.Šrámek)
 • pozvánka vedení ČLS na klub ČLS 22.11. Přihlásil se k tomu doc.Šimek
 • na diskusi jsme reagovali zpřesněním našeho pojetí psychosomatiky na hlavní stránce webu

2. Příprava na sjezd delegátů ČLS. Delegován je MUDr. V. Chvála. Připravit prezentaci do příštího výboru.

3. odborná schůze- program 5.4. 2019: změna tématu: Psychosomatika v některých oborech (neurologie, všeobecné lékařství). Zprávy o schůzích poslat do Tempusu (dr.Sojka), Bulletin praktických lékařů (dr.Hotová) pošle Ročňová

4. Vrací se diskuse k nedokončenému jednání s vedením ČLK, které odmítá s námi jednat, ačkoli jsme členové ČLK s povinným členstvím. ČLK odmítá publikovat informaci o naší odborné společnosti v časopisu ČLK Tempus.

5. Žádost CKP Dobřichovice o podporu při jednání s pojišťovnami o kódy klinické psychologie. Výbor pokládá za samozřejmé, že klinický psycholog s erudicí v psychoterapii je součástí týmu pracoviště, které se věnuje náročným psychosomatickým pacientům. Na pracovišti s komplexní psychosomatickou péčí je psychoterapie významnou součástí léčby, bez které se léčba pacienta neobejde. Citujeme-li z nálezu prof. Ivo Telce: „Skutečnost, že psychosomatika patří mezi obory certifikovaných kurzů lékařů podle cit.zák.č.95/2004 Sb. sebou přináší ten veřejnoprávní následek, že se zároveň, vedle toho, jedná o obor státem veřejnoprávně regulovaných zdravotních služeb podle zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů; viz § 4 odst. 4 písm.“   Dále je třeba obrátit se na centrální orgány pojišťoven, Asociaci lékařských pojišťoven. (ing. Ladislav Friedrich, CSc., prezident Kabátek), připravíme jednání.

6. Žádost MUDr. Hánové o finanční podporu vzdělávání na III.LF v Praze.

Hánová píše: děkuji za vaše rozhodnutí pro letošek podpořit výuku PSM na 3.lf. Jak jsem psala, výuka představuje 15 dvouhodinových lekcí. Posuďte, prosím, sami, jaká odměna pro vyučující je přiměřená. Vystřídá se celkem 9 lektorů, někteří učí opakovaně.  Výbor schvaluje dotaci 500 Kč na odučenou dvouhodinu. Způsob proplacení lektorům- zajistí Menclová (smlouvy o dílo?)

7. Síť psychosomatických pracovišť (Týkalová). Diskuse o návrhu kritérií pracovišť v síti. Dokončení a rozhodnutí. Mapa bude poskytovat jen oficiální poskytovatele zdravotní péče v oboru psychosomatiky. K tomu bude doplněn jasný návod k tomu, jak se do toho registru dostat. Vypracovat příklady dobré praxe.  (Chvála)

8. Náplň oboru: Vzdělávání postgraduální, náplň oboru (Ročňová, Branna, Večeřová Procházková) Diskuse, návrhy lektorů a alternací k tématům v programu Základní psychosomatické péče. Definitivní návrh náplně připraví MUDr. A.Večeřová Procházková tak, aby byla připravená, jakmile si o ně MZ řekne.

9. Kódy výkonů: (P.Čech i J.Kabát) Diskuse a předání úkolu. Kódy v současné připravené podobě již nevyhovují, je třeba je přepracovat tak, aby v případě schválení kódů bylo psychosomatické pracoviště schopno jimi pokrýt léčbu svých pacientů. Připraví MUDr. P.Čech do příštího výboru.

10. Podpora vydání knihy Gehirn, Psyché, Körper, pro Portál. Dárci: CKP Dobřichovice 15000Kč, Psychosomatická klinika 15000 Kč, SKT Liberec 20 000Kč, SPM: 20 000 Kč (souhlas výboru) Smlouvy dárců s nakladatelstvím připraví p.Menclová. Součástí smlouvy bude podmínka, že dárci budou uvedeni v tiráži nebo jinde v knize.

12. Příspěvek člena na rok 2019 zůstává 400 Kč (schváleno)

13. Rozpočet SPM na rok 2019 diskutován, jeho definitivní podoba po zjištění zdrojů a schválení většinou čelnů výboru bude publikován na tomto webu. (Menclová)

14. Konference v Liberci v r. 2020. návrhy: červen 2020. Témata předběžně: Nástroje v psychosomatice, Společnost a nemoc. Rodina ve zdraví a nemoci. Výuka psychosomatické medicíny, kde jak? Pozvat co nejvíce PT institutů orientovaných na tělo, tanec, bioenergetiku, hypnózu… Pozvat sousední země, Polsko, Sasko, Rakousko. Organizační výbor: p.Menclová, Skorunka, Večeřová Procházková, Jandourková, Stackeová, Branna, Kryl. Pozvat Yamamotovou a uvažovat o výzkumu (A.Večeřová Procházková) Publicitu zajistit větší.

15. Kongres EAPM v r. 2022 v Praze. Skorunka. Informace.

16. Zpráva o situaci psychosomatiky na VŠ. Vypracovala doc. Stackeová. Bouřlivá a věcná diskuse. Není úkolem SPM zařizovat výuku na LF, ale situace je tak zoufalá, že je třeba hledat cesty, jak ji změnit. Chceme nabídnout studentům LF a některých dalších VŠ pomoc v instalaci solidní výuky v oblasti psychosomatiky a komunikace.  Zpráva viz příloha.

Doporučujeme:

 • a) vypracovat návrh sylabu předmětu psychosomatická medicína a dát ho na náš web (Stackeová)
 • b) poslat zprávu o přehledu výuky s dopisem děkanům LF a proděkanům pro výuku s informací, že máme k dispozici sylabus, s odkazem na zahraniční zkušenosti, odkazy na literaturu atp. (Chvála)
 •  c) pozvat ke společnému jednání pracovníky ty kteří mají zájem zavést výuku (výhledově)

17. Webové stránky (v 16:00) Co potřebujeme na webových stránkách? Ujme se jich Mgr. Kateřina Šestáková? (přijde v 16:00)  Diskuse. Závěr: Mgr. Šestáková připraví a předloží návrh na příštím výboru, Finanční rozvaha!

18. Je třeba aktualizovat kontakty na členy SPM (p.Menclová)

Výboru na Psychosomatické klinice, Patočkova 3, Praha 6 od 15:00 do 17:30:

 • Příští schůze: 8.1.2019
 • Termíny na příští rok: zůstává 2.úterý v měsíci od 15:00 do 17:00.  8.1. 1019/ 12.2.2019/ 12.3.2019/ 9.4.2019/ 14.5.2019/ 11.6.2019/ 10.9.2019/ 8.10. 2019/ 12.11.2019 celodenní/ 10.12.2019

Zapsal MUDr. Vladislav Chvála                                                                         V Liberci 13.11.2018

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..