Doporučená literatura

Pro studium biopsychosociální psychosomatické medicíny je k dispozici velké množství literatury. Ztrácí se v ještě větším množství esoterických produktů nadšenců pro New Age. Ke snadnější orientaci uvádíme alespoň základní tituly vhodné pro seriózní studium psychosomatiky.

Česká literatura

Honzák, R. (2017) Psychosomatická prvouka. Vyšehrad.

Tress, W., Krusse, J., Ott, J. (2008) Základní psychosomatická péče. Portál.

Trapková, L., Chvála, V. (2004, 2017) Rodinná terapie psychosomatických poruch. Portál.

Poněšický, J. (2011) Základy prevence a léčby neurotických a psychosomatických onemocnění, Portál.

Vybíral, Z., Roubal, J. (2010) Současná psychoterapie. Portál.

Ayers, S., de Visser, R. (2015) Psychologie v medicíně. Eick

Faleide, A., Faleide, E., Lilleba, L. (2010) Vliv psychiky na zdraví; Soudobá psychosomatika. Grada (titul byl doprodán)

Doporučená literatura v angličtině

Siegel, D. (2012) The Developing Mind. New York: Guilford

McDaniel, S., Hepworth, J., Doherty, W. (2013) Medical Family Therapy and Integrated Care, 2nd Edition. APA.

 Asen, E. ,Tomson, D., Young, V., Tomson, P. (2003) Ten Minutes for the Family: Systemic Interventions in Primary Care. Routledge

McLeod, J., McLeod, J. (2011) Counselling Skills; APractical Guide for Counsellors and Helping Professionals 2nd Edition. OpenUniversity Press.

Literatura v němčině

Köhle, K. et al. (2016) Uexkull Psychosomatische Medizin; theoretische modelle und klinische praxis, 8. Auflage. Elsevier.

Časopisy

Vybrané časopisy v češtině:

Vybrané časopisy v angličtině: