Základní psychosomatická péče. Kurz IPVZ

Katedra psychosomatiky IPVZ
Celkem 108 hodin, 9 kurzů po 12 hodinách, čtvrtek+ pátek, 3-4x ročně (2-3 roky)
Vedoucí kurzu:  MUDr. Alena Večeřová Procházková

Specializační kurz je určen pro:

Všeobecné lékaře, pediatry, gynekology, rehabilitační lékaře, a další specialisty somatických oborů, pro psychiatry, fyzioterapeuty a klinické psychology

Program kurzu je rámcový a může se měnit podle možností lektorů

Základní psychosomatická péče 1:  Úvod do problematiky

 • Zahájení kurzu, informace o oboru                                           
 • Úvod do psychosomatické medicíny, historický přehled    
 • Interpersonální medicína                                                          
 • Bio-psycho-sociální dimenze
 • Sociální děloha
 • Práce s časovou osou, ukázka, rozbor
 • Balintovská skupina

Základní psychosomatická péče 2:  Diagnostika

 • Jak diagnostikovat psychosomatického pacienta (OPD-2)
 • Psychosomatické aspekty klinických obrazů somatických onemocnění      
 • Funkční sexuální poruchy, vedení rozhovoru o sexu                        
 • Poruchy příjmu potravy                                                                      
 • Balintovská skupina                                                                            

Základní psychosomatická péče 3: Psychosomatika v některých oborech medicíny

 • Psychotrauma a stresové poruchy, neurobiologie traumatu, mezigenerační přenos traumatu
 • Psychosomatika v dermatologii  
 • Psychosomatika v onkologii
 • Pohybový aparát v bio-psycho-sociálním kontextu          
 • Psychosociální kontexty některých gynekologických onemocnění
 • Balintovská skupina

Základní psychosomatická péče 4: Psychosomatika v některých oborech medicíny

 • Onemocnění v oblasti ušní, nosní, krční, psychosomatický přístup                         
 • Psychosomatika v neurologii
 • Psychosomatika v ordinaci praktického lékaře                                 
 • Psychosomatika v pediatrii                                                     
 • Balintovská skupina

Základní psychosomatická péče 5: Psychosomatika v některých oborech medicíny

 • Psychosomatika v urologii
 • Psychosomatika v plicním lékařství /imunologii/alergologii
 • Psychosomatika ve stomatologii
 • Problematika bolesti
 • Současný výzkum v psychosomatice
 • Bálintovská skupina

Základní psychosomatická péče 6: Psychosomatika v psychiatrii

 • Úzkostné a nutkavé poruchy                                                  
 • Deprese a sebevražednost                                       
 • Závislostní onemocnění                                                                          
 • Psychosomatický přístup v ambulantní psychiatrické praxi          
 • Současná rodinná/systemická terapie   
 • Balintovská skupina                                              

Základní psychosomatická péče 7: Životní cyklus, léčba.

 • Možnosti psychoterapie
 • Balintovská skupina                                                                                 
 • Cyklus rodiny                                                                                             
 • Starší pacient                                                                                            
 • Umírající pacient a smrt
 • Balintovská skupina

Základní psychosomatická péče 8: Hranice a nástroje psychosomatiky

 • Hypnóza a relaxační techniky
 • Kontrakt
 • Genogram
 • Aktivní naslouchání a cirkulární otázky
 • Krátká intervence
 • Externalizace
 • Bálintovská skupina

Základní psychosomatická péče 9:   Psychosomatika lékaře, alternativní postupy  

 1. Psychosomatika lékaře a burn – out syndrom
 2. Hranice a bezpečí v psychosomatice                                    
 3. Etika v psychosomatice                                                                                         
 4. Alternativní a komplementární medicína v ČR                                 
 5. Balintovská skupina
 6. Závěr celého kurzu

Lektorský tým

Lektorský tým:  MUDr. Vladislav Chvála (sexuologie, gynekologie, rodinná terapie), Doc. MUDr. Jiří Šimek (interna, psychoterapie), CSc., MUDr. David Skorunka (psychiatrie, psychoterapie), PhD., PhDr. Ludmila Trapková (klin.psychologie, psychoterapie), MUDr. Radkin Honzák, CSc. (psychiatrie), MUDr. Jiří Šavlík, CSc. (interna, psychosomatika), MUDr. Petra Petrovská (dermatologie, psychoterapie), MUDr. Jan Slovák (fyzioterapie), MUDr. Iva Švarcová (psychiatrie, neurologie, psychoterapie), MUDr. Zina Hánová (ORL, psychoterapie), MUDr. Ondřej Masner (praktický lékař, rodinná terapie), Mgr. Marie Zemanová (klin.psychologie, psychoterapie), MUDr. Alena Večeřová Procházková (psychiatrie, psychoterapie), Dr. Dušan Randák (adiktologie), MUDr. PhDr. Jan Poněšický, PhD. (psychosomatika, psychoterapie), MUDr. Jana Niklesová (psychiatrie, gerontopsychiatrie, rodinná terapie),  PhDr. Eva Křížová, PhD. (sociologie), MUDr. Barbora Branná (pediatrie), MUD. David Holub (psychiatrie, psychoterapie), MUDr.Barbora Danielová ( FBLR), MUDr. Michaela Ročňová (praktické lékařství), MUDr. Pavel Čech ( neurologie), MUDr Michal Kryl (psychiatrie, psychoterapie), PhDr. Alena Paloušová (klinická psychologie, balintovské skupiny)