Čestný člen

O zachování psychosomatického myšlení a o jeho rozvoj v rámci našeho zdravotnictví v mimořádně nepříznivých podmínkách se zasloužila celá řada vynikajících kolegů. Snahou výboru Společnosti psychosomtické medicíny ČLS JEP je ocenit jejich přínos některým z vyznamenání ČLS. Na ocenění je navržena celá řada zasloužilých. Prvními Čestnými členy se na odborné schůzi 5.4. 2019 staly dvě dámy: docentka MUDr. Růžena Pánková, CSc. a MUDr. Jitka Zuzana Vlačihová.