Doporučený postup pro VPL

PSYCHOSOMATICKÉ PORUCHY A LÉKAŘSKY NEVYSVĚTLITELNÉ PŘÍZNAKY, 1.vydání

Autoři:
MUDr. Vladislav Chvála, Společnost psychosomatické medicíny ČLS JEP
MUDr. Radkin Honzák, CSc., Společnost psychosomatické medicíny ČLS JEP
MUDr. Ondřej Masner, Společnost psychosomatické medicíny ČLS JEP
MUDr. Michaela Ročňová, Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP
MUDr. Martin Seifert, Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP
PhDr. Ludmila Trapková, Společnost psychosomatické medicíny ČLS JEP
doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D., Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP

Vydalo: Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře
S p o l e č n o s t v š e o b e c n é h o l é k a ř s t v í , U H r a n i c 1 6 , P r a h a 1 0

Ke stažení zde:

Psychosomaticke-poruchy-a-lekarsky-nevysvetlitelne-priznaky-revize