PhDr. Ludmila Trapková

Vzdělání: FTVS UK obor TV – matematika, FF UK klinická psychologie, atestace z klinické psychologie, funkční specializace systematické psychoterapie IPVZ, výcvik v individuální hlubinně orientované psychoterapii, ve skupinové psychoterapii dospělých i dětí, vzdělání v rodinné a systemické terapii, výcvik supervize ČIS, lektor a supervizor rodinné terapie, výcvik pro supervizory balintovských skupin, výcvik práce s tělem dle dr. Schmitta, ericksonovská hypnoterapie, Trapkova_2člen ČPS ČLS JEP, člen asociace klinických psychologů, člen SOFT, člen Evropské asociace supervizorů (EAS).
Praxe: ve zdravotnictví od r. 1985, Dětská psychiatrická ambulance OÚNZ Praha, Ordinace klinické psychologie Praha, člen týmu SKT od r.1993, autorka a spoluautorka četných prací.
V psychosomatice hájí pozice klinických psychologů při léčbě psychosomatických pacientů psychoterapií, především v rámci multioborových týmů. Vyučuje rodinnou terapii psychosomatických poruch.

Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback.

Napsat komentář