MUDr. Jaromír Kabát

vedoucí psychosomatického pracoviště odborný zástupce zařízení Psychosomatická klinika Praha Specializace: psychosomatika, psychoterapie, chirurgie, akupunktura Vzdělání, stáže, kurzy:

  • Lékařská fakulta UK Praha Všeobecné lékařství
  • Atestace z chirurgie 1. a 2. stupně
  • Kurz aplikované psychologie FF UK
  • Kurz akupunktury IPVZ
  • Specializační kurz – Psychoterapie pro všeobecné praktické lékaře – IPVZ
  • Komplexní vzdělávací program v psychoterapii dynamicky zaměřený s důrazem na psychosomatický přístup
  • Osvědčení IPVZ o způsobilosti v oboru psychosomatická medicína

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOdborná praxe: 

  • 1985 – 1999: III. chirurgická klinika 1. LF UK Praha
  • od 1994 dosud:  1. Lékařská fakulta UK
  • od 2007 dosud: Psychosomatická klinika Praha
Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback.

Napsat komentář