MUDr. Ondřej Masner

masnerSmysl a nutnost  psychosomatického přístupu v medicíně vzniká  pro mě přirozeně z klinické práce. Jako lékař  jsem nadále činný v převážně biologicky orientovaných oborech medicíny (ordinace PL, LSPP FN Motol),  a tak se setkávám neustále s velkým množstvím pacientů, kterým čistě biologicky orientovaná medicína nedokáže pomoci. Zažívám, že až rozšíření úhlu o psycho-sociální rozměr přinese uzdravení či úlevu. Tuto zkušenost dělám mimo jiné i v roli rodinného terapeuta a jako člen psychoterapeuticky orientovaného pracoviště (Psychosomatická klinika Praha).

Nově vznikající společnost psychosomatické medicíny vidím jako důležitý krok k tomu, aby se podařilo začlenit psychosomatické uvažování plnohodnotně do našeho zdravotnictví. Přitom bude nutné najít společný jazyk se somatickými obory medicíny a současně dbát na nezávislou kultivaci psychosomatického přístupu.

Mým přínosem do výboru společnosti by mohla být mnohaletá zkušenost z práce ve výboru psychosomatického sdružení SPPS, moje současné pracovní zakotvení v somatické a psychoterapeutické medicíně a dlouhodobé kontakty na odborná pracoviště v psychosomaticky rozvinutějším zahraničí.

Vzdělání a odborná činnost: praktický lékař, rodinný terapeut, osvědčení o psychosomatickém vzdělání, funkční specializace z psychoterapie, spoluzakladatel Sdružení pro Psychosomatiku SPPS v roce 2007, v rámci činnosti sdružení organizace odborných výjezdů a stáží na psychosomatických klinikách v Německu a Rakousku, přednášková činnost na 2. a 3. lékařské fakultě a na IPVZ pro budoucí praktické lékaře.

 

Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback.

Napsat komentář