MUDr. Iva Švarcová

vinduškováLékařka- psychiatrička s psychosomatickým zaměřením, psychoterapeutka, rodinná a systemická psychoterapeutka, původně pracovala jako neuroložka.

Poskytuje léčbu a poradenství dospělým klientům s tělesnými i psychickými potížemi. Ráda pracuje se skupinou, rodinou, párem, týmem, kde využívá svých znalostí z biologické medicíny, systemiky, rodinných konstelací, NLP a ericksonovské hypnózy. Ve své práci propojuje biologickou a psychoterapeutickou léčbu v centru ISIDA v České Lípě.

Vzdělání:

 • – 1984 – 1990 Univerzita Karlova, Lékařská fakulta Praha
 • – 1996 atestace I. stupně z neurologie
 • – 2004 atestace I. stupně z psychiatrie
 • – 1997 – 2000 akreditovaný výcvik v rodinné terapii,
 •  MUDr.Chvála, PhDr.Chválová-Trapková
 • – 2005 způsobilost z psychosomatické medicíny
 • – 2006 funkční specializace v individuální systematické psychoterapii
 • – 2002 – 2004 výcvik v rodinných konstelacích, Bhagat J. Zeilhofer
 • – 2006 – 2007 NLP practicioner DVNLP
 • – 2008 –2009 NLP Master Practioner
 • – 2011 – 2012 výcvik hypnosystemického koučinku

Zaměstnání:

 • – 1990 – 1998 neurologické odd. Nemocnice Česká Lípa
 • – 1995 – 1998 manželská poradna Česká Lípa
 • – 1998 – 2000 farmaceutický reprezentant firmy Lek
 • – 2000 – 2011 Středisko komplexní terapie Liberec
 • – 2000 – 2004 Psychiatrické sanatorium Česká Lípa
 • – 2005 – doposud soukromá psychosomatická praxe
 • – 2009 – doposud vedoucí lékařka a ředitelka Isida centrum

Do společnosti Psychosomatické medicíny mě přivedla odpovědnost k mé psychosomatické práci, kterou dělám a mám ráda spousty let. Do nynějška jsem byla psychosomatickou lékařkou, která nebyla nikam zařaditelná pro mnohé zdravotníky, pro pojišťovny, pro výběrová řízení i pro pacienty samotné. Všechnu kapacitu jsem investovala, abych v místě, kde bydlím, vytvořila prostor pro psychosomatickou práci, propagovala ji a také obhajovala ve chvílích, kdy bylo třeba. S uznáním psychosomatické medicíny jako oboru se otevírá nový prostor, kde je možné vytvořit nová pravidla, ve kterých bude psychosomatika na úrovni ostatních medicínských oborů. Energie se pak může více přesunout do praxe, spolupráce, výzkumu. Aby se tak mohlo stát, čeká nás doba, kdy se budou pravidla utvářet, hledat a ustanovovat. Nikdy jsem práci ve výboru nedělala, ale vím, že jí je třeba, aby doba šla dopředu.  Jsem připravena se učit od těch, co již umí, s vědomím toho, že stáli přede mnou a bojovali za to, co máme nyní. Mohu poskytnout poznatky z psychosomatické praxe a z práce denního stacionáře na menším městě a přispět touto zkušeností při ustanovování nových pravidel.

Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback.

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

GDPR: Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je ČLS JEP registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce, který má oprávnění zpracovávat osobní údaje svých členů i v souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) č. 2016/679. Vaše poskytnuté osobní údaje slouží sekretariátu ČLS JEP pro vzájemnou komunikaci a pro potřebu výboru té organizační složky, ve které jste členem. Ochrana a bezpečnost osobních údajů před zneužitím je zajištěna vnitřními organizačně –technickými opatřeními a odpovědní zaměstnanci sekretariátu ČLS JEP byli poučeni o ochraně osobních údajů. S osobními údaji nebude po dobu členství ani po vystoupení z ČLS JEP nijak nedovoleně nakládáno.