MUDr. Silvie Šidáková

sidakovasJmenuji se Silvie Šidáková, narodila jsem se 24.7.1968 v Chrudimi .

Vystudovala jsem 3.lékařskou fakultu v Praze a po škole začala pracovat jako neuroložka v nemocnici v Chrudimi. Po atestaci z neurologie jsem objevila obor rehabilitace, který mě zaujal zejména svým pozitivním náhledem na motivaci nemocného a jeho návrat ke zdraví. 13 let jsem žila a pracovala v Janských Lázních, udělala si atestaci z rehabilitace a seznámila se se světem handicapu, sociální problematiky chronicky nemocných a také dětskou neurorehabilitací. Zejména zde jsem měla možnost pochopit, že forma skutečně není funkce,  a že tělo a duše jedno jsou.

Posledních 6 let žiji a pracuji  v Trutnově, provozuji soukromou ordinaci rehabilitace, kde hlavní náplní je zejména terapie vertebrogenních poruch dětí a dospělých a situací z nich vyplývajících.

Rehabilitace je široký obor zasahující téměř do všech oblastí naší medicíny a lze si proto dobře uvědomit nutnost

celostního náhledu na situaci nemocného, který je základem úspěšné, účinné a finančně rentabilní léčby .

V každodenní praxi  vidím důležitost stanovení  správné diagnozy a právě v diagnostice má dle mého psychosomatický přístup  své nezastupitelné místo.

Založení psychosomatické společnosti vítám, neboť vyplňuje významnou mezeru v přístupu k nemoci a zdraví  v českém zdravotnictví.Ve výboru bych chtěla pracovat především pro možnost aktivně prosazovat propojení rehabilitace a psychosomatiky v praxi a  otevřít pacientům možnost této léčby i ve smyslu např. částečné úhrady péče zdravot. pojišťovnami .

 

Vzdělání :

  • –          Studium mediciny – 3.lékařská fakulta UK, Praha – promoce 1994
  • –           Kurs myoskeletální mediciny (Pražská škola prof.Lewita) 4/97
  • –          Atestace I st. v oboru Neurologie 4/98
  • –          Atestace II st.v oboru Rehabilitace a fyzikální medicina 1/05
  • –          Komplexní léčba lymfedemu 12/06
  • –           Forma, funkce, facilitace – Hermachová 2007-2010
  • –           Léčba funkční ženské sterility dle Ludmily Mojžíšové 2011
  • –           Dynamická Neuromuskulární Stabilisace dle Koláře 2013
Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback.

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

GDPR: Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je ČLS JEP registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce, který má oprávnění zpracovávat osobní údaje svých členů i v souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) č. 2016/679. Vaše poskytnuté osobní údaje slouží sekretariátu ČLS JEP pro vzájemnou komunikaci a pro potřebu výboru té organizační složky, ve které jste členem. Ochrana a bezpečnost osobních údajů před zneužitím je zajištěna vnitřními organizačně –technickými opatřeními a odpovědní zaměstnanci sekretariátu ČLS JEP byli poučeni o ochraně osobních údajů. S osobními údaji nebude po dobu členství ani po vystoupení z ČLS JEP nijak nedovoleně nakládáno.