MUDr. Markéta Skálová

skalovaMUDr. Markéta Skálová (1971)

Psychiatrička, psychoterapeutka, párová a rodinná terapeutka. Pracuji na Psychosomatické klinice v Praze. Věnuji se komplexní péči o pacienty s  psychosomatickými symptomy, zajímám se o narativní a integrativní perspektivu v psychoterapii. Dlouho jsem se věnovala též pacientům s psychotickými poruchami.

Absolvovala jsem Výcvik v rodinné a systemické terapii a Výcvik v psychoanalytické párové a rodinné terapii.  Jsem lektorkou Výcviku integrace v psychoterapii a jednou ze zakladatelů Společnosti pro integraci v psychoterapii. Jsem členkou České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP a výboru Společnosti rodinných a systemických terapeutů (SOFT). Pravidelně přednáším na psychoterapeutických konferencích a seminářích, pracuji v redakci bulletinu SOFT- forum.

Každodenně se setkávám ve své ambulanci s klienty s psychosomatickými obtížemi, diskutujeme o této problematice s kolegy na poradách, na seminářích apod. a obohacujeme se navzájem různými pohledy a přístupy. Je mi blízké nahlížet na psychosomatiku z různých perspektiv a toto bych ráda sdílela ve výboru Psychosomatické společnosti.

 

Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback.

Napsat komentář