MUDr. Markéta Skálová

skalovaMUDr. Markéta Skálová (1971)

Psychiatrička, psychoterapeutka, párová a rodinná terapeutka. Pracuji na Psychosomatické klinice v Praze. Věnuji se komplexní péči o pacienty s  psychosomatickými symptomy, zajímám se o narativní a integrativní perspektivu v psychoterapii. Dlouho jsem se věnovala též pacientům s psychotickými poruchami.

Absolvovala jsem Výcvik v rodinné a systemické terapii a Výcvik v psychoanalytické párové a rodinné terapii.  Jsem lektorkou Výcviku integrace v psychoterapii a jednou ze zakladatelů Společnosti pro integraci v psychoterapii. Jsem členkou České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP a výboru Společnosti rodinných a systemických terapeutů (SOFT). Pravidelně přednáším na psychoterapeutických konferencích a seminářích, pracuji v redakci bulletinu SOFT- forum.

Každodenně se setkávám ve své ambulanci s klienty s psychosomatickými obtížemi, diskutujeme o této problematice s kolegy na poradách, na seminářích apod. a obohacujeme se navzájem různými pohledy a přístupy. Je mi blízké nahlížet na psychosomatiku z různých perspektiv a toto bych ráda sdílela ve výboru Psychosomatické společnosti.

 

Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback.

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

GDPR: Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je ČLS JEP registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce, který má oprávnění zpracovávat osobní údaje svých členů i v souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) č. 2016/679. Vaše poskytnuté osobní údaje slouží sekretariátu ČLS JEP pro vzájemnou komunikaci a pro potřebu výboru té organizační složky, ve které jste členem. Ochrana a bezpečnost osobních údajů před zneužitím je zajištěna vnitřními organizačně –technickými opatřeními a odpovědní zaměstnanci sekretariátu ČLS JEP byli poučeni o ochraně osobních údajů. S osobními údaji nebude po dobu členství ani po vystoupení z ČLS JEP nijak nedovoleně nakládáno.