Odkazy

Odkazy k přečtení:

http://listy.supervize.eu/temata/precetli-jsme-za-vas/jde-zavest-supervizi-do-zdravotnickych-zarizeni/

Adresy, které by Vás mohly zajímat:

 • PsychoSom, časopis pro psychosomatickou medicínu: www.psychosom.cz
 • Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví IPVZ
 • Psychosomatická klinika v Patočkově: www.psychosomatika.cz
 • Česká psychoterapeutická společnost ČPS: www.psychoterapeuti.cz
 • Středisko komplexní terapie psychosomatických poruch Liberec: www.sktlib.cz
 • Psychosomatické centrum Praha: http://pscpraha.cz/
 • Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci: https://www.lirtaps.cz
 • EAPM (Evropská asociace pro psychosomatiku) http://www.eapm.eu.com/
 • AEPM (Association of  European Physicians for Psychosomatische Medizine and Psychotherapy) zde http://aepm-online.org/
 • BPM (Berufsverband für Fachärzte für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie Deutchlands e.V.)   http://www.bpm-ev.de/
 • DGPM (Deutsche Gesellschaft für Psychosomatische Medizin und Ärztliche Psychotherapie) https://www.dgpm.de/
 • DKPM (Deutsches Kollegium für Psychosomatisches Medizin)  http://www.dkpm.de/de/index.php
 • APS (American psychosomatic society) zde
 • AMP (The Asociation of Medicene and Psychiatry) zde
 • IPOS (Internatioan Psycho-Oncology Society) zde
 • SBM (Society of Behavioral Medicine) zde
 • APA American Psychological Association divizion 38 Health Psychology zde
 • NELMH (National Electronic Library for Mental Helth) zde
 • Cartesian Solutions (poskytuje a podporuje koordinovanou a souběžnou léčbu mysli a těla pro pacienty s přidruženými lékařskými a psychiatrickými poruchami.  zde
 • NLK– digitální knihovna: zde
 • Cochrane Collaboration (mezinárodní organizace, která si klade za cíl pomáhat lidem, aby byli dobře informováni o zdravotní péči tím, že připravuje, uchovává a zajišťuje dostupnost systematických hodnocení účinků intervencí zdravotní péče.  zde
 • The Research Unit for Functional Disorders at Aarhus University Hospital – Psychosomatics and CL Psychiatry (MUS a funkční poruchy jsou definovány jako případy, kde si pacienti stěžují na tělesné příznaky, které nemohou být vysvětleny zdravotními nálezy. Celkovým cílem je zlepšit možnosti léčby pro tuto skupinu pacientů.)
 • Unie psychologických asociací pro ty, kdo hledají v okolí psychoterapeuta ke spolupráci (zde)
 • ČMPS (Českomoravská psychologická společnost) (zde)
 • ČSPAP (Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii) (zde)
 • SOFT Společnost rodinných terapeutů (zde)
 • Zajímavé kurzy v komunikaci: NARATIV v Brně
 • Akademie psychosomatické medicíny (USA) zde  Jejich časopis informací o naší společnosti je zde
 • Psychiatrie pro praxi (Solen) http://www.solen.cz/e/2015/ePSY_02_15/#3
 • E -psychologie – elektronický časopisu ČMPS (Českomoravská psychologická společnost) zde
 • Časopis pro Vaše publikace: NATURE
 • Vědecké časopisy na PUBLONS
 • PubMed (více než 12 mil. Medline citací od šedesátých let) zde
 • Publikace s “PSYCH” příznakem k vyhledávání publikovány na PubMed Central: PsycINFO http://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo/coverage.aspx#P
  (Google Scholar There are 1527 citations for articles published in the journal PSYCH as of April, 2015 based on the statistics from Google Scholar.)
 • Wulfenia,multidisciplinární mezinárodní časopis
 • OALib (Open Access Library Journal) z celého světa

Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback.
%d blogerům se to líbí: