Odkazy

Odkazy k přečtení:

http://listy.supervize.eu/temata/precetli-jsme-za-vas/jde-zavest-supervizi-do-zdravotnickych-zarizeni/

Adresy, které by Vás mohly zajímat:

 • PsychoSom, časopis pro psychosomatickou medicínu: www.psychosom.cz
 • Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví IPVZ
 • Psychosomatická klinika v Patočkově: www.psychosomatika.cz
 • Česká psychoterapeutická společnost ČPS: www.psychoterapeuti.cz
 • Středisko komplexní terapie psychosomatických poruch Liberec: www.sktlib.cz
 • Psychosomatické centrum Praha: http://pscpraha.cz/
 • Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci: https://www.lirtaps.cz
 • EAPM (Evropská asociace pro psychosomatiku) http://www.eapm.eu.com/
 • AEPM (Association of  European Physicians for Psychosomatische Medizine and Psychotherapy) zde http://aepm-online.org/
 • BPM (Berufsverband für Fachärzte für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie Deutchlands e.V.)   http://www.bpm-ev.de/
 • DGPM (Deutsche Gesellschaft für Psychosomatische Medizin und Ärztliche Psychotherapie) https://www.dgpm.de/
 • DKPM (Deutsches Kollegium für Psychosomatisches Medizin)  http://www.dkpm.de/de/index.php
 • APS (American psychosomatic society) zde
 • AMP (The Asociation of Medicene and Psychiatry) zde
 • IPOS (Internatioan Psycho-Oncology Society) zde
 • SBM (Society of Behavioral Medicine) zde
 • APA American Psychological Association divizion 38 Health Psychology zde
 • NELMH (National Electronic Library for Mental Helth) zde
 • Cartesian Solutions (poskytuje a podporuje koordinovanou a souběžnou léčbu mysli a těla pro pacienty s přidruženými lékařskými a psychiatrickými poruchami.  zde
 • NLK– digitální knihovna: zde
 • Cochrane Collaboration (mezinárodní organizace, která si klade za cíl pomáhat lidem, aby byli dobře informováni o zdravotní péči tím, že připravuje, uchovává a zajišťuje dostupnost systematických hodnocení účinků intervencí zdravotní péče.  zde
 • The Research Unit for Functional Disorders at Aarhus University Hospital – Psychosomatics and CL Psychiatry (MUS a funkční poruchy jsou definovány jako případy, kde si pacienti stěžují na tělesné příznaky, které nemohou být vysvětleny zdravotními nálezy. Celkovým cílem je zlepšit možnosti léčby pro tuto skupinu pacientů.)
 • Unie psychologických asociací pro ty, kdo hledají v okolí psychoterapeuta ke spolupráci (zde)
 • ČMPS (Českomoravská psychologická společnost) (zde)
 • ČSPAP (Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii) (zde)
 • SOFT Společnost rodinných terapeutů (zde)
 • Zajímavé kurzy v komunikaci: NARATIV v Brně
 • Akademie psychosomatické medicíny (USA) zde  Jejich časopis informací o naší společnosti je zde
 • Psychiatrie pro praxi (Solen) http://www.solen.cz/e/2015/ePSY_02_15/#3
 • E -psychologie – elektronický časopisu ČMPS (Českomoravská psychologická společnost) zde
 • Časopis pro Vaše publikace: NATURE
 • Vědecké časopisy na PUBLONS
 • PubMed (více než 12 mil. Medline citací od šedesátých let) zde
 • Publikace s „PSYCH“ příznakem k vyhledávání publikovány na PubMed Central: PsycINFO http://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo/coverage.aspx#P
  (Google Scholar There are 1527 citations for articles published in the journal PSYCH as of April, 2015 based on the statistics from Google Scholar.)
 • Wulfenia,multidisciplinární mezinárodní časopis
 • OALib (Open Access Library Journal) z celého světa

Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback.

2 Comments

 1. Posted 24.5.2018 at 6:26 | Permalink

  Vážená psychosomatická společnosti,
  tak jako asi velká část z Vás, tak i já jsem zhlédl s otevřenou pusou a v praktickém bezdeší pořad ČT o AKTIPu. Nebývá to mým zvykem, ale po zhlédnutí tohoto pořadu jsem se rozhodl se s Vámi podělit o názory.
  Na úvod předesílám, že se o psychosomatiku ( PSM ) zajímám teprve od jarní konference v Liberci 2016. Jsem tedy psychosomatické embryo. Přesto vnímám ne zcela optimální situaci ve snaze o „inkorporaci“ psychosomatiky jako samostatného a svéprávného oboru do rigidních struktur “ školských“ odborných společností, nepřehlédnutelný despekt ČLK vůči PSM a nezájem zdravotních pojišťoven, o přehlíživém postoji lékařských kolegů ani nemluvě. Za situace, kdy obor PSM usiluje o „zrovnoprávnění“ s ostatními obory, veřejnost zhlédne tento pořad. Ačkoliv jsem laik v oboru PSM a ještě větší v psychologii, myslím, že moje vzdělání, téměř 25ti letá praxe v medicíně ( interna, ARO + intenzivní medicína, všeobecné praktické lékařství ), odborné zkušenosti a v neposlední řadě i slušnost mě opravňují k tvrzení, že praktiky zúčastěných z AKTIPu jsou za hranicemi jak profesní, morální tak i lidské slušnosti a s bio-psycho-sociálním přístupem k nemocným, nemají nic společného. Nemusím nic vědět o psychologii, psychosomatice, čakrách , energiích nebo myšlenkami zprostředkované změně DNA apod. abych uměl poznat, že se zde jednalo o manipulaci s informacemi, o nepřípustném záměrném vyvolání strachu, o lživých blábolech ani nemluvě, a to za úplatu, resp.mnoho úplat a bez zodpovědnosti???? . Dle mého názoru se zde jedná minimálně o porušení etického kodexu..
  A nyní k meritu mého názoru – myslím, že by SPM měla vyuít této “ nahrávky“ z AKTIPu a to následujícím způsobem:
  1) rázně a jednoznačně se distancovat od praktik AKTIPu směrem k laické, ale i odborné veřejnosti.
  -dle mého názoru nestačí prohlášení na stránkách SPM, nebo v některém odborném časopise. SPM musí být vidět v médiích na stejné úrovni, tak jak tomu bylo v pořadu o AKTIPu – tedy v TV. Řekl bych, že PR agentura by byla vhodná.
  -to, že někteří z AKTIPu jsou třeba členy SPM, nebo prošli i vzdělávacím programem (nevím), nemůže být překážkou se od nich distancovat/vyloučit z SPM, právě naopak.
  -SPM by neměla zastávat pasivní názor, že je to zcela jasné, že tohle je ta alternativní, nesprávná medicína, že to každý pozná. Nepozná, zvl.laická veřejnost musí dostat info, že ne. Ale i mnoho zdravotnických kolegů…nebo právě oni…
  -pokud SPM chce, aby PSM byla brána lékařskou veřejností jako součást medicíny, musí o to aktivně usilovat a třeba vstupovat i do konfliktu.
  2) SPM by měla podat oficiální stížnost odborným společnostem ( ČLK, společnosti klinických psychologů?..nebo jakou mají stavovskou organizaci). Zvažoval bych i trestní oznámení. SPM má ve svých řadách dostatek odborníků, pro které nebude problém v uvedeném pořadu najít dostatek důkazů.
  -vyloučení zúčastněných členů SPM v daném pořadu je minimálním požadavkem.
  3) AKTIP poskytl dostatek „studijního“ materiálu k rozlišení psychosomatiky a „alternativní psychosomatiky“, mělo by být využito v rámci vzdělávacího curricula v PSM.
  4) pořad by mohl přispět k sebereflexi a ke sjednocení psychosomatické obce. Postřehl jsem , že psychosomatiku praktikují samozřejmě lékaři ( psychiatři, lékaři s atestací z PSM) a psychologové, ale i fyzioterapeuti a všelijací léčitelé a absolventi rychlokurzů….SPM by měla aktivněji vysvětlovat rozdíl mezi tím, co je PSM a PSM like.
  Považoval jsem zaslat Vám své názory za minimální povinnost člena SPM, protože mě praktiky členů AKTIPu v pořadu dost naštvaly, zvláště pokud se prezentují jako PSM pracoviště zaštítěné lékařským garantem.
  Děkuji za Váš čas věnovaný tomuto příspěvku a přeji pevné nervy.
  S pozdravem
  MUDr.Martin Zeman
  Ordinace VPL, Praha 4

  • vybor
   Posted 24.5.2018 at 7:30 | Permalink

   Pane kolego,
   děkuji za podporu a velmi jasný postoj. Po shlédnutí pořadu jsem podobně otřesen. Výbor SPM, etická komise a další členové v současné době živě diskutují v tomtéž směru v jakém vyznívá Váš příspěvek.
   s pozdravem
   MUDr. Vladislav Chvála

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

GDPR: Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je ČLS JEP registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce, který má oprávnění zpracovávat osobní údaje svých členů i v souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) č. 2016/679. Vaše poskytnuté osobní údaje slouží sekretariátu ČLS JEP pro vzájemnou komunikaci a pro potřebu výboru té organizační složky, ve které jste členem. Ochrana a bezpečnost osobních údajů před zneužitím je zajištěna vnitřními organizačně –technickými opatřeními a odpovědní zaměstnanci sekretariátu ČLS JEP byli poučeni o ochraně osobních údajů. S osobními údaji nebude po dobu členství ani po vystoupení z ČLS JEP nijak nedovoleně nakládáno.