Výroční zpráva

logo_SPM.jpgNa jednání shromáždění členů 24.3. 2015 byla prednesena tato zpráva výboru:

Výbor naší společnosti pracuje od svého zvolení 22. 4. 2014 ve složení: MUDr. Chvála Vladislav (předseda), MUDr. Kabát Jaromír (vědecký sekretář), Mgr. Krulík Jan, MUDr. Masner Ondřej (2. místopředseda), MUDr. et PhDr. Poněšický Jan, PhD. (1. místopředseda), PhDr. Roubal Pavel, MUDr. Skálová Markéta, PhDr. Trapková Ludmila (pokladník), Mgr. et Mgr. Týkalová Jana. Sekretářka výboru: paní Radka Menclová

Revizní komise: Mgr. Jandourková Danuše (předsedkyně), MUDr. Šidáková Silvie, Doc. MUDr. Šimek Jiří, MUDr. Švarcová Iva. Společnost má k dnešnímu dni 230 registrovaných členů.

Výbor se schází pravidelně 1x měsíčně, 1x jsme se sešli na celý den k diskusi nad koncepčními otázkami. Nad některými z nich vznikly pracovní skupiny, jako je pracovní skupina pro kontakt se zahraničím, pro kódy výkonů v psychosomatice, pro etiku nebo pro stanovy.

Zápisy ze schůzí uveřejňujeme na webu společnosti, zprovoznili jsme stránky www.psychosomatika-cls.cz a rozesílání zpravodaje z těchto stránek o open-source projektech (WordPres, MailPoet), platíme jen za webhosting (na 1 rok) a pronájem serveru (na dva roky) 666 Kč, stále platí, že nechceme vydávat za zbytečnosti. Platíme za práci paní sekretářce. Nechali jsme profesionálně vyrobit logo společnosti. Připravili jsme informační materiál o psychosomatice, který bude k dispozici v tištěné podobě v každé Vaší ordinaci, pokud si to budete přát, můžete si objednat.

Odborné akce. Na podzim 2014 proběhla 15. konference psychosomatické medicíny v Liberci, na které jsme se organizačně podíleli. Probíhala jednání s MZ o náplni oboru. Materiál byl připraven k tisku v září 2014. Proběhla 6. konference Komplexní přístup ve fyzioterapii v Dobřichovicích, podílíme se na vzdělávání v základní psychosomatické péči v IPVZ, probíhá 3. pokračovací kurz. Výbor navázal úzkou spolupráci na vydávání odborného časopisu Psychosom, který se podařilo v tomto roce prosadit do seznamu recenzovaných neimpaktovaných odborných médií v ČR. Připravili jsme seminář o vzdělávání v psychosomatice na lékařských fakultách v Německu s  prof. Löwem. Na ten navážeme dalším seminářem 26. května na téma výzkumu v psychosomatice. Pronikáme na půdu lékařských fakult s ambicí ovlivnit pregraduální výuku.

Spolupráce s kolegy v jiných státech je jednou z našich priorit a slibně se rozvíjí. O tom svědčí mj. také zpráva o vzniku naší společnosti, která vyšla v tomto roce v bulletinu Academy of Psychosomatic Medicine. Někteří členové SPM (Masner, Kabát, Hornová) se chystají v červenci na kongres psychosomatické medicíny v Norimberku, kde by měli také o nás dát vědět. Je zřejmé, že je vznik naší odborné společnosti na západ od našich hranic vítán.

Pokud jsme si po úspěších v minulém a předminulém roce (prosazení psychosomatiky jako nástavbového oboru do Vyhlášky o vzdělávání 185/2013 Sb, založení naší OS jako člena ČLS) mysleli, že vše půjde hladce, hlasování delegátů OS ČLS na sjezdu v Praze 28. ledna t.r, nás vrátilo do reality. Upřímně řečeno, nevěděli jsme, že rozhodnutí minulého vedení ČLS o přijetí naší OS do ČLS není definitivní, a že musí souhlasit ještě sjezd delegátů. Delegáti nevěděli, o čem hlasují, svědčí o tom fakt, že se nezvykle velká část zúčastněných zdržela hlasování. Také vedení sjezdu bylo nepříjemně překvapeno vývojem událostí. Předseda SPM byl pozván na další schůzi vedení ČLS, kde byl vyzván, abychom poslali novou přihlášku. Nové vedení ČLS naši OS znovu přijalo. Máme tedy 4 roky na to, abychom přesvědčili kolegy z ostatních OS, že nás potřebují. To je také výzva pro všechny naše členy. Je třeba se ptát vedení vašich odborných společností, jak to je s bio-psycho-sociálním přístupem ve vašich oborech, v neurologii, urologii, gynekologii, kardiologii, dermatovenerologii atd. Měli bychom ukazovat, že dosavadní přístup není dostatečný, a že přinášíme integraci všech podstatných složek bio-psycho-sociálního modelu.

Čestné členství: Výbor se obrátil na ty kolegy, kteří se v minulosti nejvíce zasloužili o přežití psychosomatického přístupu u nás. Jsou to MUDr. R. Honzák, Doc. MUDr. J. Šimek, CSc., MUDr. J. Šavlík CSc., F. Irmiš, MUDr. Z. Vlačihová, doc. PhDr. K. Balcar, CSc., a MUDr. J. Hašto, doc. PhDr. M. Bendová, PhD., Doc.MUDr. R. Pánková, CSc.

Výhledy do budoucna

 • Výkonové kódy: Pracovní skupina definovala výkony, specifické pro práci v psychosomatické ambulanci a zahájili jsme jednání s dohodovací komisí MZ
 • Podpora sítě pracovišť, akreditací, vytváření databáze pracovišť a odborníků
 • Odborné akce:
  • Čejenská konference na Psychosomatické klinice v Praze
  • konference psychosomatické medicíny v Liberci bude 9. – 11. 6. 2016
  • Aktuální informace o akcích, které výbor společnosti podporuje, jsou na webu
 • Podpora výuky psychosomatiky v pregraduální přípravě a její koordinace
 • Podpora dalšího vzdělávání v psychosomatice v rámci ostatních oborů i v rámci samostatného nástavbového oboru – atestace
 • Podpora práce psychosomatických sekcí v jednotlivých odborných společnostech
 • Spolupráce se zahraničím

V Liberci 23. 3. 2015

MUDr. Vladislav Chvála, předseda výboru SPM ČLS

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..