12. 5. 2015

 logo_SPM_modra_čtverecVýbor 12. 5. 2015

Přítomní: Chvála, Masner, Kabát, Trapková,Týkalová,

Omluven: Krulík, Skálová, Poněšický, Roubal

Program:

 1. Kontrola min. zápisu. Zbývá dokončit:
  1. Konzultace o stanovách SPM ČLS s právníkem ČLS- neproběhla. (Výbor pověřuje Krulíka)
  2. Tím pádem jsme nepokročili v přípravách voleb etické komise (pokračuje)
  3. Rozeslány informační brožury dle instrukce 3 zájemcům po 20 ks zdarma -zkontrolovat, zda dostali všichni zájemci, např. nedostala tři Centra komplexní péče, která žádala (Menclová)
  4. Dopis algesiologům, požádat je, aby dovolili rozšíření v používání kódu 80025 odb. 710 „multidisciplinární konference o průběhu léčby“ pro odbornost psychosomatika (Kabát)
  5. Oslovit předsedy odborných společností, aby zprostředkovali kontakt s psychosomaticky orientovanými kolegy a pracovišti pro spolupráci s PsychoSomem a pro konferenci v Liberci na rok 2016 (Chvála)
  6. Sledovat zdroje, výpisy z aktuálních publikací z oblasti psychosomatiky. Dát na webové stránky přístup. Vyzvat členy o spolupráci – kdo se ujme koordinace? (Kabát)
 2. Projednány přihlášky do společnosti a schváleno jejich přijetí: MUDr. Gabriela Rybářová, MUDr. František Matuška
 3. Administrativa od minulého výboru  (Chvála)
  1. Korespondence: 43 mejlů, informativně probrána hlavní témata. Diskuse k hlavním:
   1. informace o zřízení komise při ČLS JEP k alternativní medicíně
   2. materiály ze sekretariátu ČLS JEP
   3. další osud stanov SPM ČLS
   4. seminář s prof. Loewem (znovu poslat všem členům SPM- Menclová)
   5. výměna informací se senátorem prof. Žaloudíkem
   6. Akční plán MZ ČR „Celoživotní vzdělávání zdravotnických pracovníků“, nebylo možné stihnout prostudovat a dát k materiálu připomínky pro krátký limit
  1. Vyšla náplň oboru Psychosomatiky!
  2. Od nynějška je možné se přihlásit do oboru
  3. Vyzýváme psychosomatická pracoviště (I, II a III typu podle náplně oboru) k akreditaci na MZ
  4. Konzultace s MZ o postupu přihlašování do oboru a akreditaci a přehledný návod dát na naše stránky (Chvála)
  5. Výzva držitelům Osvědčení o psychosomatickém vzdělávání IPVZ, aby si podali přihlášku do oboru a získali Odbornou způsobilost v psychosomatické medicíně podle nové náplně oboru dle Věstníku MZ/ 2015 částka 5 (dopisem držitele vyzve Chvála)
  6. Organizaci výuky projednat s doc. Beranem a IPVZ a vypisovat termíny povinných kurzů. (Chvála)
 4. Pro práci s odkazy a literaturou bude vytvořen prostor v doméně psychosomatika-cls.cz s přístupem pro registrované uživatele (Kab.). Příspěvky bude možné posílat v definovaném formátu na nově zřízenou adresu: knihovna@psychosomatika-cls.cz. Bude vytvořena pracovní skupina s postupným nárůstem registrovaných členů ke čtení a uveřejňování informací z vědeckých zdrojů.
 5. Jednání s ředitelkou Českého rozhlasu plus Martinou Maškovou o odvysílání rozhovoru s prof. Loewem, slíbeno natáčení na úterý před seminářem. Hledány další kontakty do médií, Jirásková, Drtinová, (Týkalová)
 6. Kódy, strategie, jednání (Kabát)
  1. Dalším jednáním s pracovní skupinou pro výkony pověřen Kabát, Chvála
  2. Strategie jednání s pojišťovnami: hledání kontaktů
 7. Přihlásili jsme téma „Psychosomatika v psychoterapii a psychoterapie v psychosomatice“ jako panel na 30. psychoterapeutickou konferenci 12.- 15. 11. 2015 v Jeseníkách
 8. Proběhlo jednání o možnosti akreditovat psychosomatické vzdělávání ve fyzioterapii na MZ. Informace o něm Týkalová. Výbor SPM aktivitu podporuje.
 9. Přihlášená témata na konferenci v Norimberku nebyla přijata (Masner)
 10. Příští setkání výboru 9. 6. 2015 na Psychosomatické klinice od 15.00-17:30.

Zapsal V.Chvála

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..