9.6.2015

logo_SPM_modra_čtverecJednání výboru 9.6.2015

Přítomní: Chvála, Masner, Kabát,Týkalová, Krulík, Skálová; oml.: Trapková, Poněšický, Roubal

Program:

 1. Kontrola min. zápisu. Zbývá dokončit:
  1. Nepokročili jsme v přípravách voleb etické komise (pokračujeme- viz dále)
  2. Oslovit předsedy odborných společností, aby zprostředkovali kontakt s psychosomaticky orientovanými kolegy a pracovišti pro spolupráci s PsychoSomem a pro konferenci v Liberci na rok 2016 (pokud možno ihned -Chvála)
  3. Výzva držitelům Osvědčení o psychosomatickém vzdělávání IPVZ, aby si podali přihlášku do oboru a získali Odbornou způsobilost v psychosomatické medicíně podle nové náplně oboru dle Věstníku MZ/ 2015 částka 5 (zdržení při jednání s MZ, dopisem držitele vyzve Chvála)
  4. Dopisem vyzveme psychosomatická pracoviště (I, II a III typu podle náplně oboru) k akreditaci na MZ- dotazník k podání žádosti stále projednáváme s MZ a na úrovni akreditační komise MZ
  5. Organizaci výuky projednat s doc. Beranem a IPVZ a vypisovat termíny povinných kurzů. (Chvála)

 

 1. Projednány přihlášky do společnosti a schváleno jejich přijetí: MUDr. Puskeilerová Danica, Znojmo. O slevu na členských příspěvcích žádá Mgr.Žmolíková Jana, na MD, schváleno 100 Kč, administrativně zajistí p.Menclová
 2. Administrativa od minulého výboru  (Chvála)
  1. Korespondence: 45 mejlů, informativně probrána hlavní témata. Diskuse k hlavním z nich:
   1. materiály ze sekretariátu ČLS JEP (vyhláška o nezdravotnických pracovnících č. 96). Informace o materiálu (Krulík)
   2. další osud stanov SPM ČLS
   3. výzkum v psychosomatice (seminář s prof. Loewem)- co dál? Pokusíme se příští seminář zorganizovat ve spolupráci s větší zdravotní institucí, aby seminář měl větší dopad (např. lékařská fakulta, velká nemocnice apod.)
 3. Dotazník k akreditaci PS pracovišť- diskuse
 4. DP psychosomatika pro PL- diskuse
 5. Informační brožura v textu doplněna. Graficky dokončí Tykalová. Dotisk v takovém množství aby se vyplatilo použít offset, tady nejnižší počet ks za co nejnižší cenu (cca 7Kč/kus)
 6. Stanovy a jednací a volební řád. Jednání s právníkem ČLS JUDr.Vackem a paní ředitelkou sekretariátu ČLS Ponocnou dne 9.6. 2015. Závěr: Námi připravené stanovy, které jsme projednávali na valné hromadě, mají více nejasností. Navrhují držet se vzorových stanov pro OS. V ČLS je obvyklé, že etickou komisi vybírá a schvaluje z navržených kandidátů výbor OS. Výbor SPM navrhuje, aby začala pracovat pracovní skupina pro etiku, která by vypracovala návrh na fungování nezávislé etické komise, která by se zabývala procesem stížností a etickými problémy. Kandidáty osloví v tomto směru L.Trapková.
 7. Seminář s Loewem a výzkum v psychoterapii: diskuse. Návrh usilovat o spojení se Společností psychosomatických integrací pokud jde o výzkum. Napíšeme dopis s nabídkou spolupráce. Téma výzkumu na půdě výboru navrhujeme probrat 13.10. v 18:00 na Psychosomatické klinice i s pozvanými kolegy. (Masner)
 8. Pracoviště: akreditace a síť. Probrán dotazník.
 9. Výzvu členům SPM aby se přidali k cestě na konferenci do Norimberka 2.-4.7. s dr.Masnerem
 10. Vývoj jednání o kódech výkonů. Pokračujeme v jednání.
 11. DP psychosomatika pro PL, který ve spolupráci se Sdružením PL připravujeme.
 12. Příští setkání výboru 8.9. na Psychosomatické klinice od 15.00-17:30. Další termíny: 13.10., 8.12 (celodenní 9-16). Rušíme termín 10.11.

zapsal V.Chvála

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..