Akreditace

Začali jsme budovat síť psychosomatických pracovišť. Zde bude přehled akreditovaných pracovišť (kde je možno stážovat),  přehled ostatních pracovišť, která se věnují psychosomatické medicíně, je na těchto stránkách pod odkazem Síť pracovišť.

Akreditujte své pracoviště také pro výuku! Informace k akreditaci jsou na stránkách MZ zde

aktualizace 10.7.2015 . Postupujte podle návodu MZ.

Pokud nemáte v úmyslu pracoviště akreditovat pro výuku psychosomatiky (stáže, vzdělávání),  vyplňte  dotazník (zde),  po projednání výborem může být Vaše pracoviště zařazeno do sítě psychosomatických pracovišť (zde).

Pro akreditaci je třeba garanta. Do doby, než budou kolegové s atestací a potřebnou praxí, je možné využít kolegy, kteří jsou držiteli osvědčení o psychosomatickém vzdělávání IPVZ (Doc.Beran). K nahlédnutí zde:držitelé osvědčení celý

Všechny potřebné informace k akreditaci najdete v metodickém návodu MZ zde Metodicky návod_Věstník_MZ_1_2011

MUDr. Vladislav Chvála

Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback.

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

GDPR: Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je ČLS JEP registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce, který má oprávnění zpracovávat osobní údaje svých členů i v souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) č. 2016/679. Vaše poskytnuté osobní údaje slouží sekretariátu ČLS JEP pro vzájemnou komunikaci a pro potřebu výboru té organizační složky, ve které jste členem. Ochrana a bezpečnost osobních údajů před zneužitím je zajištěna vnitřními organizačně –technickými opatřeními a odpovědní zaměstnanci sekretariátu ČLS JEP byli poučeni o ochraně osobních údajů. S osobními údaji nebude po dobu členství ani po vystoupení z ČLS JEP nijak nedovoleně nakládáno.