MUDr. Markéta Skálová

Zaměstnání: 

od 2012 Psychosomatická klinika, Patočkova 3, Praha 6, 1998 – 2013 Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov, Klánova 62, Praha 4

Vzdělání a kvalifikace

 • 2008  specializovaná způsobilost k výkonu zdravotního povolání v oboru psychiatrie
 • 2007 – 2010  frekventantka Výcviku v psychoanalytické párové a rodinné psychoterapii  pořádaném Českou společností pro psychoanalytickou psychoterapii v rámci Institutu psychoanalytické párové a rodinné terapie
 • 2006 funkční specializace v systematické psychoterapii
 • 2001 atestační zkouška I. stupně v oboru psychiatrie
 • 1997 – 2000 frekventantka Výcviku v rodinné a systemické terapii psychosomatických poruch pořádaném Pražským psychoterapeutickým institutem, pobočka Liberec
 • 1989 – 1997  Třetí lékařská fakulta University Karlovy – promována doktorem všeobecného lékařství

 Lektorská  činnost

 • od 2011  lektorka Kurzu rodinného poradenství pro pracovníky v pomáhajících profesích pořádaném organizací Prev-Centrum, Praha 6
 • 2011 – 2015 mentorka a lektorka FSS MU (katedra psychologie-obor psychoterapeutická studia), Brno
 • od 2010 lektorka psychoterapeutického výcviku „Výcvik integrace v psychoterapii“

 Členství v odborných organizacích

 • od 2014 členka výboru Společnosti psychosomatické medicíny České lékařské společnosti  J.E.P.
 • od 2014  členka České asociace pro psychoterapii
 • od 2009 zakládající členka Společnosti pro integraci v psychoterapii
 • od 2007  členka Společnosti rodinných a systemických terapeutů SOFT (2010 – 2014 členka                 výboru)
 • od 2005 členka České psychoterapeutické společnosti ČLS J.E.P.
KONTAKTY

Email: info@psychosomatika-cls.cz
Telefon: +420 485 151 398
Korespondence: paní Menclová
SPM, Jáchymovská 385, Liberec 10, 600 10

Tento web slouží odborné společnosti SPM ČLS JEP k informování veřejnosti a organizaci svých členů.
Neobsahuje dezinformace, je chráněn před zneužitím dat a neslouží komerčním zájmům.


SPOLEČNOST PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY ČLS, člen EAPM