MUDr. Pavel Čech

MUDr. Pavel Čech

Profese, za kterou kandiduje: somatický lékař

Členem současného výboru: ne

Krátké CV:

Neurolog, ředitel Tulsia Clinic

Motivace ke kandidatuře:

Pracuji pro výbor dlouhodobě a rád bych ve své práci pokračoval. Situace kolem vyjednávání kodu u ZP se nachyluje k řešení , které je nutné dokomunikovat včetně dotažení koncepce.

KONTAKTY

Email: info@psychosomatika-cls.cz
Telefon: +420 485 151 398
Korespondence: paní Menclová
SPM, Jáchymovská 385, Liberec 10, 600 10

Tento web slouží odborné společnosti SPM ČLS JEP k informování veřejnosti a organizaci svých členů.
Neobsahuje dezinformace, je chráněn před zneužitím dat a neslouží komerčním zájmům.


SPOLEČNOST PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY ČLS, člen EAPM