Načítám Akce

Balintovská skupina

Balintovská sekce České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP (www.psychoterapeuti.cz) pokračuje v dlouholeté tradici pořádání kontinuálních balintovských skupin určených pro lékaře, psychology a další pracovníky pomáhajících profesí.

Balintovské skupiny jsou zaměřeny na vztah lékař-pacient a vliv tohoto vztahu na profesionální působení poskytovatele na straně jedné a na příznaky, obtíže a nesnáze pacienta či klienta na straně druhé. Nejsou ani skupinami kasuistickými ani skupinami terapeutickými, jsou erudovaně vedenou diskusí o konkrétním vztahu v tzv. pomáhající profesi.

Pomáhají profesionalitu vztahu kultivovat, působí podpůrně, jsou nepochybnou součástí prevence syndromu vyhoření u profesionálů.

Pořadatel – Česká psychoterapeutická společnost ČLS JEP – balintovská sekce opět žádá o zařazení obou skupin do systémů celoživotního a kontinuálního vzdělávání lékařů a klinických psychologů. Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena 4 kredity v každém termínu) jako akce kontinuálního vzdělávání. Garantem akce je MUDr. Ondřej Pěč, PhD. A PhDr. Karel Koblic.

Skupiny mohou také sloužit k získání kvalifikace ve vedení balintovských skupin.

Skupinu povede akreditovaná (ve shodě s podmínkami International Balint Federation) vedoucí balintovských skupin, psychiatra a psychoterapeutka MUDr. Romana Hronová.

Skupina se otevře od února 2022 každou třetí středu v měsíci od 17,00 do 20,15 na detašovaném pracovišti Psychosomatické kliniky, Nad Lávkou 105/6  Praha 6.

Termíny: 16.2.,16.3.,20.4.,18.5.,15.6.

Skupiny pracují každý den ve dvou blocích po 90 minutách s přestávkou.

Cena je 350 Kč za jeden blok, tedy 3500 Kč za 5 měsíců konání („semestr“).

Zájem se mohou obrátit na palousova@sendme.cz, hronova.romana@seznam.cz nebo k.koblic@seznam.cz.

KONTAKTY

Email: info@psychosomatika-cls.cz
Telefon: +420 485 151 398
Korespondence: paní Menclová
SPM, Jáchymovská 385, Liberec 10, 600 10

Tento web slouží odborné společnosti SPM ČLS JEP k informování veřejnosti a organizaci svých členů.
Neobsahuje dezinformace, je chráněn před zneužitím dat a neslouží komerčním zájmům.


SPOLEČNOST PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY ČLS, člen EAPM