O společnosti

Společnost psychosomatické medicíny České lékařské společnosti JEP. sdružuje odborníky z oblasti péče o zdraví. Především lékaře, klinické psychology, fyzioterapeuty, výzkumníky, a další odborníky, na základě bio-psycho-sociálního pojetí zdraví a nemoci. Základním východiskem společnosti není devalvace současné medicíny, ale její obohacení o psychické a sociální rozměry.

Česká medicína se zařadila k vyspělým zemím Evropy, když s více než dvacetiletým zpožděním uznala mezi respektovanými medicínskými obory také psychosomatickou medicínu vyhláškou o nástavbových atestacích v květnu 2013. V dubnu 2014 více než 200 odborníků, především z oblasti všeobecných a odborných lékařů, psychiatrie, psychologie a fyzioterapie, založilo v rámci České lékařské společnosti JEP Společnost psychosomatické medicíny, která si dala za cíl pečovat o rozvoj tohoto oboru v České republice. Z mnoha různých pojetí psychosomatiky prosazujeme  Engelovo bio-psycho-sociální pojetí zdraví i nemoci, jak bylo přijato WHO již v r. 1977.

Společnost má aktuálně 254 členů

  • 58% lékařů + 12%fyzioterapeutů = 70% somatických profesí (bio)
  • 27% psychologů (psycho)
  • 3% ostatních (socio)

Výbor společnosti má 6 členů:

  • 2 somatičtí lékaři
  • 1 psychiatr
  • 1 fyzioterapeut
  • 2 kliničtí psychologové

KONTAKTY

Email: info@psychosomatika-cls.cz
Emailová adresa SPM neslouží k objednávání pacientů do ordinací

Tento web slouží odborné společnosti SPM ČLS JEP k informování veřejnosti a organizaci svých členů.
Neobsahuje dezinformace, je chráněn před zneužitím dat a neslouží komerčním zájmům.


SPOLEČNOST PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY ČLS, člen EAPM