Stáže

  1. seznam školitelů
  2. seznam pracovišť, kde možno stážovat s přesnými údaji, jak si stáž dohodnout a za jakých podmínek
  3. obsah kurzu (a termíny) určeného pro stážisty (koná se na psychosomatické klinice)
  4. pravidla pro školence
  5. pravidla stáží pro školitele
KONTAKTY

Email: info@psychosomatika-cls.cz
Telefon: +420 485 151 398
Korespondence: paní Menclová
SPM, Jáchymovská 385, Liberec 10, 600 10

Tento web slouží odborné společnosti SPM ČLS JEP k informování veřejnosti a organizaci svých členů.
Neobsahuje dezinformace, je chráněn před zneužitím dat a neslouží komerčním zájmům.


SPOLEČNOST PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY ČLS, člen EAPM