Výzkum

Pracovní skupina pro výzkum v psychosomatice

Nezbytnou součástí vymezení psychosomatiky jako samostatné disciplíny je rozvoj jejího vědeckého poznání. V zahraničí, především v německy hovořících zemích, má psychosomatika již svou mnohaletou tradici. Je uznávaným přístupem k léčbě nemocí a to mimo jiné i díky množství vědeckých poznatků. Jsme si vědomi nutnosti podporovat a prosazovat tyto aktivity i v rámci České republiky. Rozhodli jsme se proto založit pracovní skupinu pro výzkum v psychosomatice. Charakter skupiny odpovídá bio-psycho-sociálnímu pojetí nemoci a proto je jejím hlavním cílem multidisciplinární propojování odborníků.

 Mezi naše hlavní cíle patří:

  • Systematicky podporovat rozvoj vědy a výzkumu v oblasti psychosomatiky
  • Monitorovat současné vědecké práce na téma psychosomatiky a informovat o nich na našem webu
  • Propojovat odborníky z akademické oblasti s lékaři, psychology, fyzioterapeuty a psychoterapeuty a podporovat jejich spolupráci
  • Napomáhat financování výzkumných projektů v oblasti psychosomatiky a přispívat k její publicitě.

Mezi naše první cíle patří vytvoření přehledové studie o dosud realizovaných výzkumech v oblasti psychosomatiky v ČR.  Druhým cílem je oslovit psychosomaticky orientovaná pracoviště a zjistit o jaké vědecké poznatky mají zájem, případně jakým tématům by se chtěli sami věnovat, zdali jejich pracoviště umožňuje případný sběr dat.

Jak psát případovou studii

https://www.psychosomatika-cls.cz.webx4.d2.cz/jak-psat-pripadovou-studii/
KONTAKTY

Email: info@psychosomatika-cls.cz
Emailová adresa SPM neslouží k objednávání pacientů do ordinací

Tento web slouží odborné společnosti SPM ČLS JEP k informování veřejnosti a organizaci svých členů.
Neobsahuje dezinformace, je chráněn před zneužitím dat a neslouží komerčním zájmům.


SPOLEČNOST PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY ČLS, člen EAPM