O psychosomatice

Bio-psycho-sociální pojetí psychosomatické medicíny, které zastává tato odborná společnost

Vzhledem k bouřlivým diskusím po uveřejnění odborných textů o psychosomatické medicíně v listopadovém časopisu Vesmír, je třeba zdůraznit, že naše odborná společnost zastává jasné stanovisko v tom, co je a co není psychosomatická medicína. Rozhodně se distancujeme od tzv.“psychosomatických“ přístrojových technik a pouťových zjednodušování psychosomatické léčby. Náš zájem není organizovat alternativní  terapeutické směry (jako jsou akuputnkkura, čínská medicína, homeopatie, regulační teschniky, antroposofická mdicína atp.). Hlavní aspekty jsou tyto:

1. Komunikace

Průběh „stonání“ je významně ovlivněn psychickými stavy pacienta a sociálními aspekty, ať je příčina onemocnění jakákoliv. Empatický rozhovor podporující důvěru pacienta k lékaři je pro další průběh léčby velmi důležitý, kromě získání cenných informací v rámci anamnézy redukuje stres spojený s onemocněním. Vztah lékař-pacient je vztahem specifickým, který má své zákonitosti, jimž by měl lékař rozumět. Klíčové je navození a vytvoření terapeutického spojenectví. Komunikační dovednosti stavěné na uvědomění významu psychiky pro úspěšný průběh terapie jsou základem psychosomatického přístupu v medicíně.

2. Psychosomatický přístup v rámci biomedicínské terapie

Ať se jedná o jakékoliv onemocnění, lékař nahlíží na pacienta v průběhu léčby jako na individualitu, v kontextu bio-psycho-sociálního modelu. Respektuje pacientův psychický stav, jeho názory a postoje, vnímá jej v rámci jeho sociálních vztahů, staví na dialogu v průběhu terapie a naslouchá potřebám pacienta. Podporuje pacientův aktivní přístup k terapii.

3. Psychosomatická medicína

Psychosomatická medicína se jako medicínský obor zabývá především těmi onemocněními, v jejichž vzniku hraje psychika pacienta významnou/zásadní roli. Na základě informací získaných od pacienta, z jeho chování a reakcí na terapii lékař analyzuje, jakou roli mohla psychika pacienta sehrát ve vzniku onemocnění, a pokud se domnívá, že je významná, volí tomu odpovídající postup, jímž může být spolupráce s klinickým psychologem, psychoterapeutem či lékařem-specialistou na psychosomatickou medicínu. Nejedná se o využití metod alternativní medicíny, ale o komplexní terapii, kdy jsou biomedicínské postupy doplněny o psychoterapeutické metody, fyzioterapeutické metody apod., cíleně volené.

Vstupte do světa psychosomatiky…

KONTAKTY

Email: info@psychosomatika-cls.cz
Emailová adresa SPM neslouží k objednávání pacientů do ordinací

Tento web slouží odborné společnosti SPM ČLS JEP k informování veřejnosti a organizaci svých členů.
Neobsahuje dezinformace, je chráněn před zneužitím dat a neslouží komerčním zájmům.


SPOLEČNOST PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY ČLS, člen EAPM