Pečujeme o rozvoj psychosomatické medicíny v České republice

Přehled novinek a aktuálních událostí v oboru

29. Listopad 2022    |   16:16
Zápis z jednání výboru SPM ze dne 8. 11. 2022
29. 11. 2022 Přítomni (řazeno abecedně, v celém zápisu použita jména bez titulů): Členové výboru: Barbora Branná, Pavel Čech, Adéla Holmanová, ...
19. Říjen 2022    |   17:53
Zápis z jednání výboru SPM ze dne 11. 10. 2022
19. 10. 2022 Přítomni (řazeno abecedně, v celém zápisu použita jména bez titulů): – Členové výboru: Barbora Branná, Pavel Čech, Adéla ...
22. Září 2022    |   16:37
Zápis z jednání výboru SPM ze dne 13. 9. 2022
22. 9. 2022 Přítomni (řazeno abecedně, v celém zápisu použita jména bez titulů): Členové výboru: Pavel Čech, Adéla Holmanová, Danuše Jandourková, ...

Společnost psychosomatické medicíny v číslech a mapách

Bio-psycho-sociální pojetí psychosomatické medicíny

Ať se jedná o jakékoliv onemocnění, lékař nahlíží na pacienta v průběhu léčby jako na individualitu, v kontextu bio-psycho-sociálního modelu. Respektuje pacientův psychický stav, jeho názory a postoje, vnímá jej v rámci jeho sociálních vztahů, staví na dialogu v průběhu terapie a naslouchá potřebám pacienta. V rámci biomedicínské terapie podporuje pacientův aktivní přístup .

Průběh „stonání“ je významně ovlivněn psychickými stavy pacienta a sociálními aspekty, ať je příčina onemocnění jakákoliv. Empatický rozhovor podporující důvěru pacienta k lékaři je pro další průběh léčby velmi důležitý, kromě získání cenných informací v rámci anamnézy redukuje stres spojený s onemocněním.

Přehled pořádaných akcí

KONTAKTY

Email: info@psychosomatika-cls.cz
Telefon: +420 485 151 398
Korespondence: paní Menclová
SPM, Jáchymovská 385, Liberec 10, 600 10

Tento web slouží odborné společnosti SPM ČLS JEP k informování veřejnosti a organizaci svých členů.
Neobsahuje dezinformace, je chráněn před zneužitím dat a neslouží komerčním zájmům.


SPOLEČNOST PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY ČLS, člen EAPM