Pečujeme o rozvoj psychosomatické medicíny v České republice

Přehled novinek a aktuálních událostí v oboru

24. Listopad 2023    |   09:22
Cena SPM ČLS za nejlepší odbornou práci v oblasti psychosomatiky
24. 11. 2023 Jedním z cílů SPM ČLS JEP je podpora odborného zázemí a vědeckého výzkumu v oblasti psychosomatiky, proto se její ...
20. Listopad 2023    |   10:22
Zápis z celodenního jednání výboru SPM ze dne 13. 11. 2023 10-17hod
20. 11. 2023 Přítomni (řazeno abecedně, v celém zápisu použita jména bez titulů): –  Členové výboru:  Barbora Branná, Pavel Čech, Adéla ...
23. Říjen 2023    |   09:33
Zveme vás na vědeckou schůzi
23. 10. 2023 Srdečně vás zveme na další vědeckou schůzi Společnosti psychosomatické medicíny, která se uskuteční 8.12.2023 v Lékařském domě na ...

Společnost psychosomatické medicíny v číslech a mapách

Bio-psycho-sociální pojetí psychosomatické medicíny

Ať se jedná o jakékoliv onemocnění, lékař nahlíží na pacienta v průběhu léčby jako na individualitu, v kontextu bio-psycho-sociálního modelu. Respektuje pacientův psychický stav, jeho názory a postoje, vnímá jej v rámci jeho sociálních vztahů, staví na dialogu v průběhu terapie a naslouchá potřebám pacienta. V rámci biomedicínské terapie podporuje pacientův aktivní přístup .

Průběh „stonání“ je významně ovlivněn psychickými stavy pacienta a sociálními aspekty, ať je příčina onemocnění jakákoliv. Empatický rozhovor podporující důvěru pacienta k lékaři je pro další průběh léčby velmi důležitý, kromě získání cenných informací v rámci anamnézy redukuje stres spojený s onemocněním.

Přehled pořádaných akcí

KONTAKTY

Email: info@psychosomatika-cls.cz
Emailová adresa SPM neslouží k objednávání pacientů do ordinací
Telefon: +420 601 594 293
Korespondence: Mgr. Katarína Kubíková
SPM, Křižíkova 512/68, Praha 8, 186 00

Tento web slouží odborné společnosti SPM ČLS JEP k informování veřejnosti a organizaci svých členů.
Neobsahuje dezinformace, je chráněn před zneužitím dat a neslouží komerčním zájmům.


SPOLEČNOST PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY ČLS, člen EAPM