Aktuálně

Aktuálně hýbe veřejností kauza AKTIP

Protože kolem dokumentu ČT paní režisérky Maixnerové probíhá živá diskuse, pokusíme se zde dát k dispozici aktuální informace, aby je měli pohromadě jak členové naší společnosti tak veřejnost, která se o věc zajímá.

 • Původní dokument ČT „Infiltrace“ zde nebo zde
 • Další mediální výstupy k dokumentu (iOna dnes): zde
 • Vyjádření paní režisérky a hlavní protagonistky k dokumentu: zde
 • Tisková zpráva výboru SPM k dokumentu: TZ-SPM-obchod-se-zdravím
 • Stanovisko SPM pro ministra zdravotnictví: stanovisko SPM-obchod-se-zdravím
 • Asociace klinických psychologů spolu s Českou psychoterapeutickou společností ČLS reagovala dopisem pro své členy: AKP CR CPtS_oznameni pro cleny
 • společným prohlášením: Priloha1_AKP CR CPtS_vyjadreni AKTIP
 • a dopisem ministrovi zdravotnictví Priloha2_AKP CR CPtS vyjadreni pro MZ CR
 • Za ČAP reagoval Drahota: stanovisko-ČAP
 • Pořad televize iDnes Rozstřel. Klímová, Moos, Šimek: zde
 • Rozhovor Výzva Adama Junka s režisérkou dokumentu na Seznamu: zde
 • Desatero: Desatero jak poznat šarlatána
 • Co je psychosomatická medicína pro ČT 24 (Šimek): Co je psychosomatická medicína
 • Rozhovor MUDr. Kubka na DVTV: zde
 • Reakce na blogu MUDr. Radkina Honzáka: zde
 • Pořad ČT 1 Otisky doby: Každý na svém písečku z 13.6.: zde
 • Nežijeme ve vzduchoprázdnu. Kauzu sleduje také Kverulant.org, o.p.s. a proměnil ji do trestního oznámení zde
 • A jiná kauza atakující psychosomatiku: o praktikách dr.Šuly zde
 • Právník prof.Telec k problematice uvedl: zde
 • Právní rozbor záměru zákona o léčitelství (prof.Telec) zde
 • ČT1 dne 25.6.2018 vysílá další informace k dokumentu o Aktipu: zde
 • DVTV 9.7. 2018 rozhovor o psychosomatice a onkologii Doc. J. Prausové a dr. V. Chvály zde
 • Objevili se také pacienti, kteří se Aktipu zastávají. více zde

Udělejte si sami svůj názor na aktivity AKTIPu zachycené v dokumentu ČT Šárky Maixnerové „Infiltrace: Obchod se zdravím“. Můžete se přidat do diskuse. Výbor Společnosti psychosomatické medicíny ČLS na návrh nezávislé etické komise bude jednat o pozastavení členství nebo vyloučení ze společnosti prozatím ještě členky MUDr. Jarmily Klímové pro nepochybné porušování stanov naší odborné společnosti.

Za výbor SPM MUDr. Vladislav Chvála

 

 

 

 

 

 

Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.
GDPR: Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je ČLS JEP registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce, který má oprávnění zpracovávat osobní údaje svých členů i v souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) č. 2016/679. Vaše poskytnuté osobní údaje slouží sekretariátu ČLS JEP pro vzájemnou komunikaci a pro potřebu výboru té organizační složky, ve které jste členem. Ochrana a bezpečnost osobních údajů před zneužitím je zajištěna vnitřními organizačně –technickými opatřeními a odpovědní zaměstnanci sekretariátu ČLS JEP byli poučeni o ochraně osobních údajů. S osobními údaji nebude po dobu členství ani po vystoupení z ČLS JEP nijak nedovoleně nakládáno.