Pečujeme o rozvoj psychosomatické medicíny v České republice

Přehled novinek a aktuálních událostí v oboru

26. Červen 2024    |   19:15
Zápis ze shromáždění členů SPM 22.6.
26. 6. 2024 Shromáždění členů SPM, 22. 6. 2024 Shromáždění začíná v 9 hodin, vedením pověřena D. Jandourková, vzhledem k počtuzúčastněných ...
29. Květen 2024    |   23:23
Zápis z jednání výboru SPM ze dne 14. 5. 2024 13 -17 hod
29. 5. 2024 Přítomni (řazeno abecedně, v celém zápisu použita jména bez titulů): –  Členové výboru:  Adéla Holmanová, Danuše Jandourková, Aneta ...
5. Květen 2024    |   14:36
Zápis z jednání výboru SPM ze dne 9. 4. 2024 14,30 -17 hod
5. 5. 2024 Přítomni (řazeno abecedně, v celém zápisu použita jména bez titulů): –  Členové výboru:  Adéla Holmanová, Danuše Jandourková, Aneta ...

Společnost psychosomatické medicíny v číslech a mapách

Bio-psycho-sociální pojetí psychosomatické medicíny

Ať se jedná o jakékoliv onemocnění, lékař nahlíží na pacienta v průběhu léčby jako na individualitu, v kontextu bio-psycho-sociálního modelu. Respektuje pacientův psychický stav, jeho názory a postoje, vnímá jej v rámci jeho sociálních vztahů, staví na dialogu v průběhu terapie a naslouchá potřebám pacienta. V rámci biomedicínské terapie podporuje pacientův aktivní přístup .

Průběh „stonání“ je významně ovlivněn psychickými stavy pacienta a sociálními aspekty, ať je příčina onemocnění jakákoliv. Empatický rozhovor podporující důvěru pacienta k lékaři je pro další průběh léčby velmi důležitý, kromě získání cenných informací v rámci anamnézy redukuje stres spojený s onemocněním.

Přehled pořádaných akcí

14. Září 2024    |   09:00 - 17:30
Kung Fu Terapie Proměň své strachy v osobní sílu
3. Říjen 2024    |   14:00 - 17:30
Supervize balintovská skupina
KONTAKTY

Email: info@psychosomatika-cls.cz
Emailová adresa SPM neslouží k objednávání pacientů do ordinací

Tento web slouží odborné společnosti SPM ČLS JEP k informování veřejnosti a organizaci svých členů.
Neobsahuje dezinformace, je chráněn před zneužitím dat a neslouží komerčním zájmům.


SPOLEČNOST PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY ČLS, člen EAPM