Pečujeme o rozvoj psychosomatické medicíny v České republice

Přehled novinek a aktuálních událostí v oboru

14. Červen 2022    |   10:26
Tisková zpráva
14. 6. 2022 14. června 2022                                                                              Odborná Společnost psychosomatické medicíny České lékařské společnosti JEP pořádá 19. celostátní konferenci psychosomatické medicíny v Liberci ...
19. Duben 2022    |   11:39
Zápis z jednání výboru SPM 12.4. 2022
19. 4. 2022 Jednání on-line Přítomní: MUDr. Vladislav Chvála, MUDr. Michaela Ročňová, PhD., MUDr. Michal Kryl, PhD., MUDr. Barbora Branna, Mgr. ...
26. Březen 2022    |   20:45
Zpráva o činnosti výboru SPM v letech 2018-2022
26. 3. 2022 Výbor SPM pracoval v tomto složení: somatičtí lékaři MUDr. Michaela Ročňová, MUDr. Barbora Branna psychiatři  MUDr. David Skorunka, MUDr. ...

Společnost psychosomatické medicíny v číslech a mapách

Bio-psycho-sociální pojetí psychosomatické medicíny

Ať se jedná o jakékoliv onemocnění, lékař nahlíží na pacienta v průběhu léčby jako na individualitu, v kontextu bio-psycho-sociálního modelu. Respektuje pacientův psychický stav, jeho názory a postoje, vnímá jej v rámci jeho sociálních vztahů, staví na dialogu v průběhu terapie a naslouchá potřebám pacienta. V rámci biomedicínské terapie podporuje pacientův aktivní přístup .

Průběh „stonání“ je významně ovlivněn psychickými stavy pacienta a sociálními aspekty, ať je příčina onemocnění jakákoliv. Empatický rozhovor podporující důvěru pacienta k lékaři je pro další průběh léčby velmi důležitý, kromě získání cenných informací v rámci anamnézy redukuje stres spojený s onemocněním.

Přehled pořádaných akcí

KONTAKTY

Email: info@psychosomatika-cls.cz
Telefon: +420 485 151 398
Korespondence: paní Menclová
SPM, Jáchymovská 385, Liberec 10, 600 10

Tento web slouží odborné společnosti SPM ČLS JEP k informování veřejnosti a organizaci svých členů.
Neobsahuje dezinformace, je chráněn před zneužitím dat a neslouží komerčním zájmům.


SPOLEČNOST PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY ČLS, člen EAPM