Základní informace:

Česká medicína se zařadila k vyspělým zemím Evropy, když s více než dvacetiletým zpožděním uznala mezi respektovanými medicínskými obory také psychosomatickou medicínu vyhláškou o nástavbových atestacích v květnu 2013. V dubnu 2014 více než 200 odborníků, především z oblasti všeobecných a odborných lékařů, psychiatrie, psychologie a fyzioterapie, založilo v rámci České lékařské společnosti JEP Společnost psychosomatické medicíny, která si dala za cíl pečovat o rozvoj tohoto oboru v České republice. Z mnoha různých pojetí psychosomatiky prosazujeme  Engelovo bio-psycho-sociální pojetí zdraví i nemoci, jak bylo přijato WHO již v r. 1977.

Společnost má aktuálně 252 členů

  • 53% lékařů + 15%fyzioterapeutů = 68% somatických profesí (bio)
  • 26% psychologů (psycho)
  • 7% ostatních (socio)

Výbor společnosti má 9 členů:

  • 3 somatičtí lékaři
  • 2 psychiatři
  • 2 fyzioterapeuti
  • 2 kliničtí psychologové
Těchto odborníků dnes už není málo ani v České republice

Tento web slouží odborné společnosti SPM ČLS JEP k informování veřejnosti a organizaci svých členů. Neobsahuje desinformace, je chráněn před zneužitím dat jak jen je to možné, neslouží komerčním zájmům.