Pečujeme o rozvoj psychosomatické medicíny v České republice

Přehled novinek a aktuálních událostí v oboru

7. Duben 2021    |   07:57
Nemoc jako lékařská diagnóza a/nebo součást životní dráhy
7. 4. 2021 Pozvánka na konferenci zde
25. Březen 2021    |   07:42
Obsah výuky schválen!
25. 3. 2021 V úterý 23.3. 2021 proběhlo jednání na vzdělávací radě MZ, kde mj. byla projednávána definitivní podoba vzdělávacího programu ...
21. Březen 2021    |   10:24
Zpěvem k dobré mysli
21. 3. 2021 Pozvánka na seminář: Zpívání na pasekách. Milí všichni, srdečně vás zdravím do izolace a doufám, že netrpíte nouzí, ...

Společnost psychosomatické medicíny v číslech a mapách

Bio-psycho-sociální pojetí psychosomatické medicíny

Ať se jedná o jakékoliv onemocnění, lékař nahlíží na pacienta v průběhu léčby jako na individualitu, v kontextu bio-psycho-sociálního modelu. Respektuje pacientův psychický stav, jeho názory a postoje, vnímá jej v rámci jeho sociálních vztahů, staví na dialogu v průběhu terapie a naslouchá potřebám pacienta. V rámci biomedicínské terapie podporuje pacientův aktivní přístup .

Průběh „stonání“ je významně ovlivněn psychickými stavy pacienta a sociálními aspekty, ať je příčina onemocnění jakákoliv. Empatický rozhovor podporující důvěru pacienta k lékaři je pro další průběh léčby velmi důležitý, kromě získání cenných informací v rámci anamnézy redukuje stres spojený s onemocněním.

Přehled pořádaných akcí

2. Červen 2021    |   4 denní
Konference EAPM Vídeň 2020
KONTAKTY

Email: info@psychosomatika-cls.cz
Telefon: +420 485 151 398
Korespondence: paní Menclová
SPM, Jáchymovská 385, Liberec 10, 600 10

Tento web slouží odborné společnosti SPM ČLS JEP k informování veřejnosti a organizaci svých členů.
Neobsahuje dezinformace, je chráněn před zneužitím dat a neslouží komerčním zájmům.


SPOLEČNOST PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY ČLS, člen EAPM