Pečujeme o rozvoj psychosomatické medicíny v České republice

Přehled novinek a aktuálních událostí v oboru

19. Září 2023    |   14:37
Zápis z jednání výboru SPM ze dne 12. 9. 2023 15-17hod
19. 9. 2023 Přítomni (řazeno abecedně, v celém zápisu použita jména bez titulů): –  Členové výboru:   Pavel Čech, Adéla Holmanová, Danuše ...
19. Září 2023    |   09:17
 Základní psychosomatická péče
19. 9. 2023 Nový cyklus kurzů Základní psychosomatické péče (I-IX) bude zahájen nyní na podzim ve dnech 12.-13.10.2023.  Přihlášení na kurz je možné přes ...
26. Červenec 2023    |   12:20
Výprodej monografie Psychosomatická medicína 2020
26. 7. 2023 Výprodej monografie psychosomatická medicína 2020: nástroje psychosomatické medicíny (kolektiv 12 autorů), knihu vydala VŠTVS Palestra NOVÁ CENA PRO ...

Společnost psychosomatické medicíny v číslech a mapách

Bio-psycho-sociální pojetí psychosomatické medicíny

Ať se jedná o jakékoliv onemocnění, lékař nahlíží na pacienta v průběhu léčby jako na individualitu, v kontextu bio-psycho-sociálního modelu. Respektuje pacientův psychický stav, jeho názory a postoje, vnímá jej v rámci jeho sociálních vztahů, staví na dialogu v průběhu terapie a naslouchá potřebám pacienta. V rámci biomedicínské terapie podporuje pacientův aktivní přístup .

Průběh „stonání“ je významně ovlivněn psychickými stavy pacienta a sociálními aspekty, ať je příčina onemocnění jakákoliv. Empatický rozhovor podporující důvěru pacienta k lékaři je pro další průběh léčby velmi důležitý, kromě získání cenných informací v rámci anamnézy redukuje stres spojený s onemocněním.

Přehled pořádaných akcí

KONTAKTY

Email: info@psychosomatika-cls.cz
Emailová adresa SPM neslouží k objednávání pacientů do ordinací
Telefon: +420 601 594 293
Korespondence: Mgr. Katarína Kubíková
SPM, Křižíkova 512/68, Praha 8, 186 00

Tento web slouží odborné společnosti SPM ČLS JEP k informování veřejnosti a organizaci svých členů.
Neobsahuje dezinformace, je chráněn před zneužitím dat a neslouží komerčním zájmům.


SPOLEČNOST PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY ČLS, člen EAPM