Pečujeme o rozvoj psychosomatické medicíny v České republice

Přehled novinek a aktuálních událostí v oboru

22. Září 2022    |   16:37
Zápis z jednání výboru SPM ze dne 13. 9. 2022
22. 9. 2022 Přítomni (řazeno abecedně, v celém zápisu použita jména bez titulů): Členové výboru: Pavel Čech, Adéla Holmanová, Danuše Jandourková, ...
20. Červenec 2022    |   15:18
Účinnost léčby prokázal výzkum. Budou ji lékaři používat?
20. 7. 2022 V rámci celostátní konference psychosomatické medicíny proběhla prezentace výsledků výzkumného projektu, který se zaměřoval na efektivitu multimodální léčby u ...
30. Červen 2022    |   09:45
Výsledky voleb do výboru
30. 6. 2022 Celkem hlas odevzdalo 125 členů SPM. Výsledky voleb jsou následující. První schůze nového výboru společně se starým výborem ...

Společnost psychosomatické medicíny v číslech a mapách

Bio-psycho-sociální pojetí psychosomatické medicíny

Ať se jedná o jakékoliv onemocnění, lékař nahlíží na pacienta v průběhu léčby jako na individualitu, v kontextu bio-psycho-sociálního modelu. Respektuje pacientův psychický stav, jeho názory a postoje, vnímá jej v rámci jeho sociálních vztahů, staví na dialogu v průběhu terapie a naslouchá potřebám pacienta. V rámci biomedicínské terapie podporuje pacientův aktivní přístup .

Průběh „stonání“ je významně ovlivněn psychickými stavy pacienta a sociálními aspekty, ať je příčina onemocnění jakákoliv. Empatický rozhovor podporující důvěru pacienta k lékaři je pro další průběh léčby velmi důležitý, kromě získání cenných informací v rámci anamnézy redukuje stres spojený s onemocněním.

Přehled pořádaných akcí

KONTAKTY

Email: info@psychosomatika-cls.cz
Telefon: +420 485 151 398
Korespondence: paní Menclová
SPM, Jáchymovská 385, Liberec 10, 600 10

Tento web slouží odborné společnosti SPM ČLS JEP k informování veřejnosti a organizaci svých členů.
Neobsahuje dezinformace, je chráněn před zneužitím dat a neslouží komerčním zájmům.


SPOLEČNOST PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY ČLS, člen EAPM