Návrh koncepce oboru

909 Psychosomatická medicína

Při jednáních o kódech lékařských výkonů v psychosomatické medicíně začátkem roku 2021 jsme byli odmítnuti se zdůvodněním, že nemáme koncepci oboru. Proto jsme ji museli vypracovat. Tady je. Význam této první ucelené koncepce psychosomatické medicíny u nás je především politický: dokument je určen organizátorům zdravotnické péče, MZ, pojišťovnám, OS ČLS, ČLK, lékařským fakultám ale i lékařské veřejnosti. Předkládáme ho zde členům SPM ČLS k diskusi. Koncepce by měla být oporou pro zřizování zdravotnických pracovišť psychosomatické péče, ne překážkou v rozvoji psychosomatické medicíny v ČR.

Autoři:

MUDr. Vladislav Chvála, Doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D., Doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc., Doc. MUDr. Jiří Beran, CSc., MUDr. David Skorunka, Ph.D., MUDr. David Holub, Ph.D.

Oponenti:

Doc.MUDr. Seifert, Ph.D., Doc. MUDr. PhDr. Jan Poněšický, Ph.D.

Poslední 5. verze v pdf je zde

KONTAKTY

Email: info@psychosomatika-cls.cz
Emailová adresa SPM neslouží k objednávání pacientů do ordinací

Tento web slouží odborné společnosti SPM ČLS JEP k informování veřejnosti a organizaci svých členů.
Neobsahuje dezinformace, je chráněn před zneužitím dat a neslouží komerčním zájmům.


SPOLEČNOST PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY ČLS, člen EAPM