Výzkumná témata

Zájmem naší odborné společnosti je kromě prosazování bio-psycho-sociálního přístupu v medicíně také výzkum. Podílíme se na něm především prostřednictvím členů, kteří působí na akademické půdě a vedou kvalifikační práce a podílí se na řešení výzkumných úkolů. Jsme vstřícní spolupráci ve výzkumné oblasti. Dlouhodobě uvažujeme o možných tématech výzkumu. Zde bychom rádi nabízeli témata, která vyvstávají z praxe, a proto dává smysl se jimi zabývat. Inspirovat se jimi mohou v rámci svých diplomových či disertačních prací studenti i doktorandi, nebo se mohou stát samostatnými výzkumnými projekty.

Mezi našimi členy jistě najdete kolegy, kteří Vám se sběrem dat pomohou.

doc. PhDr. Daniela Stackeová, PhD.

Psychosomatika v pediatrii

 • Psychosomatické poruchy u dětí v kontextu adaptace na nástup do mateřské školy
 • Psychosociální trauma jako spoušťový faktor některých endokrinních poruch u dětí
 • Psychosociální trauma v dětském věku jako spoušťový faktor somatických onemocnění – výzkum zaměřený na aktuální stav v ČR (možno realizovat jako validaci dotazníku Adverse Childhood Experience (ACE) Questionnaire – https://www.ncjfcj.org/sites/default/files/Finding%20Your%20ACE%20Score.pdf)
 • Rodinná dynamika, životní cyklus rodiny, onemocnění v rodině – vliv na well-being a zdraví dítěte
 • Enuréza/enkopréza v závislosti na kompetentnosti mateřské a otcovské role

Psychosomatika v neurologii

 • Psychosociální vlivy jako spoušťové nebo udržovací faktory vybraných neurologických onemocnění

Psychosomatika v gastroenterologii

 • Psychosociální vlivy jako spoušťové faktory nebo udržovací vybraných gastroenterologických onemocnění
 • Syndrom dráždivého tračníku z pohledu psychosomatické medicíny

Psychosomatika v kardiologii

 • Revize konceptu osobnosti typu A jako predisponujícího faktoru pro vznik ICHS
 • Poruchy srdečního rytmu v psychosociálním kontextu (využití RR variací srdečního rytmu a řízeného rozhovoru). Kvalitativní výzkum.

Psychosomatika v gynekologii a v porodnictví

 • Zánětlivá onemocnění v gynekologii – možné psychosomatické souvislosti
 • Premenstruální dysforická porucha z pohledu psychosomatické medicíny
 • Psychosomatická problematika u žen v klimaktériu
 • Funkční sterilita v kontextu dynamiky párových vztahů a rodinné historie
 • Poruchy laktace v kontextu stability partnerského soužití
 • Stabilita menstruačního cyklu jako ukazatel psychosociálního (vztahového) komfortu ženy
 • Postinterrupční syndrom a jeho psychosomatické projevy

Psychosomatika ve fyzioterapii

 • Psychosomatické vztahy v oblasti posturálního systému – vliv emocí na kvalitu jeho funkce

Psychosomatika v imunologii a onkologii

 • Vliv úzkosti na kvalitu funkce imunitního systému – výskyt poruch imunitního systému u pacientů trpících úzkostnými poruchami
 • Vliv deprese na funkci imunitního systému
 • Onkologická onemocnění prsu z pohledu psychosomatické medicíny
 • Psychické trauma jako spoušťový faktor vybraných autoimunitních onemocnění

Psychogenní poruchy příjmu potravy

 • Osobnostní charakteristiky pacientek s mentální anorexií
 • Muskulární dysmorfie u dospívajících chlapců
 • Výskyt ortorexie u dospívajících v ČR
 • Diagnostika poruch příjmu potravy – standardizace dotazníků jako např. EAT 26, popř. jejich inovace
 • Psychogenní poruchy příjmu potravy u sportovců (anorexia atletica) a jejich výskyt v populaci
 • Ideální terapeutický koncept u psychogenních poruch příjmu potravy
 • Poruchy příjmu potravy u mužů – výskyt, specifika, projevy, léčba
 • Vztah dívek se symptomy PPP k matce a k otci 

Psychosomatika v ortopedii a revmatologii

 • Osobnostní charakteristiky pacientů trpících revmatoidními onemocněními

Psychosomatika v endokrinologii

 • Psychosociální zátěž jako spoušťový faktor vzniku onemocnění štítné žlázy

Psychosomatika v dermatologii

 • Psychosomatické aspekty vybraných dermatologických onemocnění (acne vulgaris, psoriasis, vitiligo…)

Témata z oblasti Health Psychology

 • Nejčastější psychosomatické příznaky syndromu vyhoření u pomáhajících profesí
 • Resilience jako osobnostní vlastnost ve vztahu k prevenci vzniku psychosomatických obtíží
 • Morální distres jako aktuální medicínský i sociální problém a jeho možné psychosomatické projevy
 • Zvládání stresu a psychosomatické zdraví lékařů – specialistů

Psychiatrie:

Somatické projevy depresivního syndromu / Somatické koreláty deprese

Poruchy spánku z pohledu psychosomatické medicíny

KONTAKTY

Email: info@psychosomatika-cls.cz
Emailová adresa SPM neslouží k objednávání pacientů do ordinací

Tento web slouží odborné společnosti SPM ČLS JEP k informování veřejnosti a organizaci svých členů.
Neobsahuje dezinformace, je chráněn před zneužitím dat a neslouží komerčním zájmům.


SPOLEČNOST PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY ČLS, člen EAPM