Síť pracovišť

V síti pracovišť naleznete zdravotnická zařízení, která se zabývají léčbou psychosomatických poruch.

Evidujeme zde pouze taková pracoviště, která dopovídají zákonům a zdravotních službách, tedy registrovaná zdravotnická ať státní nebo nestátní zařízení. Ta jsou evidovaná v oficiální databázi poskytovatelů zdravotnických služeb na stránkách ÚZIS zde.

Chcete být součástí sítě pracovišť?

V první fázi jsme získávali přehled o všech, kdo se k psychosomatice hlásí. Protože psychosomatických pacientů je mnoho (možná až 40% všech chronicky nemocných), je pochopitelné, že živelně vznikla řada pracovišť, která nabízí své služby této skupině pacientů. Protože ti hledají jakoukoli pomoc, objevila se i pracoviště, která nesplňují kritéria bio-psycho-sociálně orientované medicíny, případně medicíny vůbec. Léčitelské, případně jen sice luxusní ale především komerční nezdravotnické služby do naší databáze nepatří.

Chcete, aby bylo Vaše zařízení součástí Sítě pracovišť na těchto stránkách? Vyplňte prosím formuláře zde. Uveďte obor, ve kterém psychosomatiku nabízíte (v interním lékařství, v rehabilitaci a fyzioterapii, v sexuologii, v psychiatrii, v klinické psychologii apod.)

KONTAKTY

Email: info@psychosomatika-cls.cz
Emailová adresa SPM neslouží k objednávání pacientů do ordinací

Tento web slouží odborné společnosti SPM ČLS JEP k informování veřejnosti a organizaci svých členů.
Neobsahuje dezinformace, je chráněn před zneužitím dat a neslouží komerčním zájmům.


SPOLEČNOST PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY ČLS, člen EAPM