Členství

(1) Řádným členem Společnosti psychosomatické medicíny ČLS JEP se může stát lékař, farmaceut, případně jiný pracovník ve zdravotnictví a příbuzném oboru, student vysoké školy, který se připravuje na výše jmenované profese, jestliže souhlasí s posláním a cíli ČLS JEP a zaváže se přispívat k jejich plnění.

(2) Řádným členem ČLS JEP je každý řádný člen některé z jejích organizačních složek. Množství organizačních složek, jejichž může být členem, není omezeno.

(3) Řádné členství v ČLS JEP vzniká schválením písemné přihlášky uchazeče o řádné členství výborem příslušné organizační složky po zaplacení základního členského příspěvku a dalšího členského příspěvku určeného příslušné organizační složce. (cit.dle stanov ČLS JEP)

Přihlášku do Lékařské společnosti JEP můžete vyplnit online zde: https://www.cls.cz/online-registrace

Čestné členství

O zachování psychosomatického myšlení a o jeho rozvoj v rámci našeho zdravotnictví v mimořádně nepříznivých podmínkách se zasloužila celá řada vynikajících kolegů. Snahou výboru Společnosti psychosomtické medicíny ČLS JEP je ocenit jejich přínos některým z vyznamenání ČLS. Na ocenění je navržena celá řada zasloužilých. Prvními Čestnými členy se na odborné schůzi 5.4. 2019 staly dvě dámy: docentka MUDr. Růžena Pánková, CSc. a MUDr. Jitka Zuzana Vlačihová.

https://www.psychosomatika-cls.cz.webx4.d2.cz/mudr-j-zuzana-vlacihova/
https://www.psychosomatika-cls.cz.webx4.d2.cz/doc-mudr-ruzena-pankova-csc/
KONTAKTY

Email: info@psychosomatika-cls.cz
Emailová adresa SPM neslouží k objednávání pacientů do ordinací

Tento web slouží odborné společnosti SPM ČLS JEP k informování veřejnosti a organizaci svých členů.
Neobsahuje dezinformace, je chráněn před zneužitím dat a neslouží komerčním zájmům.


SPOLEČNOST PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY ČLS, člen EAPM