Načítám Akce

Časová osa 2 – Bio-psycho-sociální anamnéza

Pokračující praktický kurz navazující na část I, který je určený pro absolventy akreditovaného kurzu Bio-psycho-sociální anamnéza  v délce minimálně 20h.
Kurz slouží k upevnění a rozšíření získaných znalostí a dovedností, zejména systemického uvažování v psychosomatice a tématu rodových posloupností a transgeneračního přenosu vzorců stonání a psychosomatického zpracování traumatických emocí. Účastníci přinášejí k diskuzi a propracování časové osy svých pacientů. Pracuje se s modelovými časovými osami, které jsou zpracovány lektory a s anonymizovanými časovými osami pacientů.
Psychosomatika důsledně vychází z bio-psycho-sociálního přístupu k pacientovi. Každá zdravotní potíž má svoje projevy ve vrstvě biologické, psychologické a sociální. Práce s časovou osou je základním nástrojem, který pomáhá v orientaci při pochopení vzniku a udržování obtíží jak odborníkovi, tak samotnému pacientovi. Může být užitečnou pomůckou pro motivaci dále na sobě pracovat, nejen se pasivně odevzdat do péče zdravotnictví. Teoretickým základem časové osy je systemické pojetí rodiny jako sociální dělohy, kde je člověk vyživován a připravován pro samostatnou existenci a odkud vychází do velkého světa, s různým vybavením. Rodina ve svém vývojovém cyklu prochází přes vývojové prahy a mezníky, kdy v rodinách nacházíme častější výskyt různého stonání u jednotlivých členů rodiny. Vznik příznaků může být podmíněn působením systémových sil a může sloužit k fungování či udržování rovnováhy systému.

Přihlášení:

Časová osa 2 – Bio-psycho-sociální anamnéza

KONTAKTY

Email: info@psychosomatika-cls.cz
Emailová adresa SPM neslouží k objednávání pacientů do ordinací

Tento web slouží odborné společnosti SPM ČLS JEP k informování veřejnosti a organizaci svých členů.
Neobsahuje dezinformace, je chráněn před zneužitím dat a neslouží komerčním zájmům.


SPOLEČNOST PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY ČLS, člen EAPM