Načítám Akce

Chronická bolest v terapii – co o ní víme a jak s ní pracovat?

V dnešní době je chronická bolest fenoménem.

Tento unikátní kurz nabídne pohled dvou klinických specialistů – psychologa a fyzioterapeuta, kteří představí současné možnosti v terapii chronické bolesti a způsoby fyzioterapeutické a psychologické práce s těmito pacienty. Zároveň nastíní způsob, jak se právě tyto dva druhy péče mohou vhodně doplňovat.

V teoretické části bude popsána neuroanatomie bolesti, její vznik a vliv na pohybový, kognitivní a emoční systém. Dále bude poukázáno na vztah osobnostní charakteristiky a zkušenosti na vnímání bolesti, interpersonální a intrapersonální jevy spojené s chronickou bolestí. V praktické části bude prezentována diagnostika z pohledu psychoterapeuta i fyzioterapeuta, hodnocení vlivu bolesti na pacienta. V terapeutické části pak bude nastíněn způsob práce psychoterapeuta s bolestí, zároveň budou ukázány možnosti práce fyzioterapeuta.

Více informací: https://www.ckp-dobrichovice.cz/seminar/chronicka-bolest-v-terapii-co-o-ni-vime-a-jak-s-ni-pracovat/

KONTAKTY

Email: info@psychosomatika-cls.cz
Emailová adresa SPM neslouží k objednávání pacientů do ordinací

Tento web slouží odborné společnosti SPM ČLS JEP k informování veřejnosti a organizaci svých členů.
Neobsahuje dezinformace, je chráněn před zneužitím dat a neslouží komerčním zájmům.


SPOLEČNOST PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY ČLS, člen EAPM