Načítám Akce

Když hmaty nikam nevedou

Úvod do Procesově orientované práce (psychoterapeutického směru) a ukázky použití na symptomech účastníků, kteří mají zájem a odvahu zažít tento přístup na „vlastní kůži“.
Každý z nás se setkává se složitými pacienty, přičemž není jasné, zda složitost spočívá v nejasné somatické komplikaci nebo v psychice pacientů. Pokud jedno ovlivňuje druhé, je dobré mít nástroje na malé intervence na psychologické úrovni.
Na tomto semináři můžete zkoumat své životní otázky, udělat si krátký coaching své pracovní situace, nechat si supervidovat svůj případ z praxe nebo jen přímo zažít procesově orientovanou práci.
KONTAKTY

Email: info@psychosomatika-cls.cz
Telefon: +420 485 151 398
Korespondence: paní Menclová
SPM, Jáchymovská 385, Liberec 10, 600 10

Tento web slouží odborné společnosti SPM ČLS JEP k informování veřejnosti a organizaci svých členů.
Neobsahuje dezinformace, je chráněn před zneužitím dat a neslouží komerčním zájmům.


SPOLEČNOST PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY ČLS, člen EAPM