Načítám Akce

Psychosomatický přístup ve fyzioterapii

Základy teoretických znalostí, praktických dovedností a sebezkušenosti v psychosomatickém přístupu pro fyzioterapeuty (kurz certifikovaný MZČR)

Psychosomatická medicína reprezentuje tradiční proud lékařství s komplexním pohledem na nemocného člověka. Zohlednění psychického stavu pacienta a vlivu jeho sociálního okolí tradičně patřilo k základním východiskům lékařského umění. Je nástavbovým oborem postaveným na základě biopsycho-sociálního pojetí zdraví a nemoci.
Léčbou pacientů s psychosomatickými obtížemi se v současné době v České republice zabývají především lékaři specialisté s atestací v psychosomatické medicíně. Současně také vznikají specializovaná interdisciplinární/týmová ambulantní pracoviště, ve kterých je snahou uplatňovat základní diagnosticko-terapeutický nástroj psychosomatické medicíny, kterým je týmová spolupráce. Fyzioterapeuti se s psychosomatickými pacienty ve svých ordinacích setkávají velmi často.
Cílem certifikovaného kurzu je teoreticky i prakticky podle vědeckých základů psychosomatického přístupu, rozvíjet kompetence fyzioterapeutů v psychosomatickém kontextu a tyto kompetence jim pomáhat integrovat do jejich praxe. Certifikovaný kurz má za cíl podpořit fyzioterapeuty v tom, aby se stali kompetentními členy interdisciplinárních týmů, které se zabývají léčbou pacientů se složitou psychosomatickou problematikou. Cílem certifikovaného kurzu je však vést také fyzioterapeuty k uvědomění si hranic vlastní odbornosti a vlastních kompetencí, tak aby nezasahovali do kompetencí jiných odborností, ke kterým nemají potřebné vzdělání a odborné oprávnění.

Termín konání kurzu:

  • 1. běh kurzu: 18.1.-22.11.2024
  • další běh kurzu je plánován na rok 2025

Více informací o kurzu:

Psychosomatický přístup ve fyzioterapii

KONTAKTY

Email: info@psychosomatika-cls.cz
Emailová adresa SPM neslouží k objednávání pacientů do ordinací

Tento web slouží odborné společnosti SPM ČLS JEP k informování veřejnosti a organizaci svých členů.
Neobsahuje dezinformace, je chráněn před zneužitím dat a neslouží komerčním zájmům.


SPOLEČNOST PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY ČLS, člen EAPM