Načítám Akce

Psychosomatický přístup ve fyzioterapii

Základy teoretických znalostí, praktických dovedností a sebezkušenosti v psychosomatickém přístupu pro fyzioterapeuty (kurz certifikovaný MZČR)

Cílem certifikovaného kurzu je teoreticky i prakticky podle vědeckých základů psychosomatického přístupu, rozvíjet kompetence fyzioterapeutů v psychosomatickém kontextu a tyto kompetence jim pomáhat integrovat do jejich praxe. Certifikovaný kurz má za cíl podpořit fyzioterapeuty v tom, aby se stali kompetentními členy interdisciplinárních týmů, které se zabývají léčbou pacientů se složitou psychosomatickou problematikou.

Cílem certifikovaného kurzu je však vést také fyzioterapeuty k uvědomění si hranic vlastní odbornosti a vlastních kompetencí, tak aby nezasahovali do kompetencí jiných odborností, ke kterým nemají potřebné vzdělání a odborné oprávnění.

KONTAKTY

Email: info@psychosomatika-cls.cz
Emailová adresa SPM neslouží k objednávání pacientů do ordinací

Tento web slouží odborné společnosti SPM ČLS JEP k informování veřejnosti a organizaci svých členů.
Neobsahuje dezinformace, je chráněn před zneužitím dat a neslouží komerčním zájmům.


SPOLEČNOST PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY ČLS, člen EAPM