Načítám Akce

Stres a adaptace v kontextu psychosomatiky (1. olomoucká psychosomatická konference)

Termín: 24.-25.3.2023

Místo: Konvikt – Umělecké centrum univerzity Palackého, Univerzitní 3, Olomouc 779 00

Více info a přihlášení: https://psmkonference.cz/

Úvodní slovo garanta:

„Vážení příznivci psychosomatického přístupu,

je nám ctí uvítat vás na historicky prvním ročníku odborné konference věnující se transteoretické integraci medicínských a příbuzných oborů. Současná situace na straně lékařů je taková, že Česká lékařská společnost JEP registruje 124 odborných společností a lékařských spolků. Naše medicína je fragmentovaná, uzavřená do jednotlivých odborností a jen minimálně schopná nahlížet na pacienta a jeho nemoc celostně – integrativně. Na straně psychosomaticky stonajícího (a takových pacientů přibývá) to pak znamená nemalé úsilí spočívající v obcházení lékařů jednotlivých odborností ve snaze zjistit příčinu svých obtíží a vyléčit se. Zkušenosti ze zahraničí přitom ukazují, že integrovaný přístup zahrnující speciální psychosomatickou erudici lékaře anebo psychosomaticky fungující interdisciplinární tým, šetří pacientovi čas a zdravotním pojišťovnám finance. Naši situaci lze napravit především širokou osvětou a důrazem na pregraduální vzdělání lékařů zahrnující základy takového přístupu k pacientovi, jenž zahrnuje kromě biologických i psychosociální proměnné.

Svým dílem by ráda přispěla ke zlepšení situace v české medicíně i naše konference, která je sice rozsahem komornější než ta sesterská liberecká, nicméně zahrnuje mnoho zajímavých příspěvků od autorů pohybujících se na scéně psychosomatiky celá léta. S hrdostí uvítáme Jana Poněšického – odborníka s cennými zahraničními zkušenostmi z vedení psychosomatické kliniky i autora četných a velmi ceněných publikací na dané téma. Dále vystoupí proslulí rodinní terapeuti z libereckého Střediska komplexní terapie Ludmila Trapková a Vladislav Chvála či renomovaný psychiatr, psychoterapeut a etik Jiří Šimek z Univerzity Karlovy. I ostatní autoři vnesou do programu pestrost svých oborů, jako je psychosomaticky pojatá fyzioterapie, psychoterapie či primární lékařská péče. Dostane se i na vědecko-výzkumná témata a filozofii. Na přednáškové bloky naváže již v prvním dni bohatá sada oblíbených dílen – workshopů, na něž se lze přihlásit.

Aktuálně všichni zažíváme velmi turbulentní období dané zprvu pandemií COVID-19, a posléze i válečnou situací na Ukrajině. Čerstvě získané údaje o duševním zdraví české populace po proběhlé pandemii nejsou zrovna povzbudivé. Není tedy náhodou, že jsme pro olomouckou konferenci zvolili jako ústřední motiv téma STRES A ADAPTACE V KONTEXTU PSYCHOSOMATIKY. O tom, z jakých úhlů lze téma stresové zátěže pojmout se můžete přijít přesvědčit i vy, odborníci v pomáhajících profesích, kteří jste všichni srdečně zváni.

Přednášejícím přeji úspěch při prezentaci a bohatou diskuzi k jejich sdělením.

Všem ostatním pak profesní obohacení i příjemný zážitek ve společenství svých kolegů a přátel.“

MUDr. Michal Kryl, odborný garant konference

KONTAKTY

Email: info@psychosomatika-cls.cz
Emailová adresa SPM neslouží k objednávání pacientů do ordinací
Telefon: +420 601 594 293
Korespondence: Mgr. Katarína Kubíková
SPM, Křižíkova 512/68, Praha 8, 186 00

Tento web slouží odborné společnosti SPM ČLS JEP k informování veřejnosti a organizaci svých členů.
Neobsahuje dezinformace, je chráněn před zneužitím dat a neslouží komerčním zájmům.


SPOLEČNOST PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY ČLS, člen EAPM