Načítám Akce

Úvod do hlasové terapie – ochutnávka

Cíle: – Seznámit účastníky s povahou hlasu jako prostředku sebepéče, seberegulace, napojení, integrace a péče o druhé.

  • Seznámit účastníky se základy práce s hlasem v oblasti regulace emocí, intervencí v případě panických a úzkostných atak, angermanagementu, práce s traumatem.
  • Základy práce s písní jako znějícím tvarem vnitřního procesu.
  • Cílem kurzu je zahájit systematické vzdělávání v hlasové terapii, seznámit účastníky se základní problematikou popř. poskytnout jednoduché techniky vhodné pro každodenní praxi.

Vedoucí akce: Mgr. Zuzana Vlčinská

Lektor: Mgr. Zuzana Vlčinská

Datum a místo konání: 1.-2.6.2022 Studio DanceLab, U Zvonařky 9, Praha 2

Rozsah: Pá 18-21h, So 9-16h, 12 vyučovacích hodin – 2h teorie, 6h sebezkušenost, 2h praxe, 2h reflexe.

Struktura kurzu:

  • Seznámení se základy terapeutického přístupu k hlasu
  • Hlasová sebezkušenost – ohmatávání emocí, těla pocitů hlasem
  • Praxe – cvičení ve dvojicích a skupinách s výukou facilitace hlasových procesů jiné lidské bytosti.
  • Reflexe a ujasnění témat pro systematické vzdělávání v hlasové terapii, které by mělo navazovat od podzimu 2022.

Cílová skupina: odborníci z psychosociální oblasti, studenti psychoterapeutických a muzikoterapeutických výcviků, hlasoví pedagogové.

Poplatek na osobu: Pá-So – 1700,-Kč

Kontaktní osoba: Zuzana Vlčinská, zpivani@volny.cz

Kurz je garantován CZMTA

KONTAKTY

Email: info@psychosomatika-cls.cz
Emailová adresa SPM neslouží k objednávání pacientů do ordinací
Telefon: +420 601 594 293
Korespondence: Mgr. Katarína Kubíková
SPM, Křižíkova 512/68, Praha 8, 186 00

Tento web slouží odborné společnosti SPM ČLS JEP k informování veřejnosti a organizaci svých členů.
Neobsahuje dezinformace, je chráněn před zneužitím dat a neslouží komerčním zájmům.


SPOLEČNOST PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY ČLS, člen EAPM