Načítám Akce

Vybrané kapitoly z psychosomatiky

Kurz nabízí úvod do psychosomatiky jakožto respektovaného medicínského oboru a aktuální poznatky z problematiky zaměřené na bio-psycho-sociálního pojetí zdraví. Popíše vztah mezi tělesným a duševním zdravím, charakteristiku a zvláštnosti psychosomatických pacientů, otevře také praktická témata jako např. komunikace s psychosomaticky nemocným a stručné zásady léčby.
Cílem kurzu je: usnadnit přehled a orientaci v oboru a odborníkům z praxe pomoct vytvořit dovednost vnímat danou problematiku u svých klientů/pacientůa dokázat je v případěpotřeby nasměrovat k cílené léčbě či jiné péči.
Komu je kurz určen: odborníkům z pomáhajících profesí (lékařům, psychologům, terapeutům …). Podmínkou pro přijetí je vysokoškolské vzdělání (alespoňBc.) humanitněči zdravotnicky zaměřené, s aktivní praxí v pomáhajících profesí.

Na akreditovaný kurz je možné se přihlásit online zde: https://czv-up.upol.cz/cs/registration/2291/detail/terms

Účastnický poplatek činí 1600 Kč.

Akreditace: Česká lékařská komora, Asociace klinických psychologů.

Lektor: MUDr. Michal Kryl

Psychiatr a psychoterapeut v privátní praxi, absolvent daseinsanalytického výcviku u doc. Růžičky (VIAP-PPF, 2002) a četných kurzů (mj. psychoterapeutická práce s tělem), výcvikový lektor a supervizor.

Praxi zahájil v Psychiatrické léčebně Šternberk, odkud po II. atestaci odchází na Psychiatrickou kliniku FN a LF UP Olomouc, kde se stává vedoucím lékařem otevřeného oddělení pro úzkostné a depresivní poruchy. Věnuje se i pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti. Po třinácti letech odchází zpět do šternberské léčebny, kde s kolegy obnovuje otevřené oddělení pro léčbu neurotických poruch s bohatým psychoterapeutickým programem. O čtyři roky později s multidisciplinárním týmem transformuje původní oddělení léčebné rehabilitace na psychosomatickou jednotku o 26 lůžkách.

V současnosti se kromě terapeutické praxe věnuje výuce studentů oboru Aplikovaná psychoterapie a inovace v sociální práci na Univerzitě Palackého v Olomouci.

KONTAKTY

Email: info@psychosomatika-cls.cz
Emailová adresa SPM neslouží k objednávání pacientů do ordinací
Telefon: +420 601 594 293
Korespondence: Mgr. Katarína Kubíková
SPM, Křižíkova 512/68, Praha 8, 186 00

Tento web slouží odborné společnosti SPM ČLS JEP k informování veřejnosti a organizaci svých členů.
Neobsahuje dezinformace, je chráněn před zneužitím dat a neslouží komerčním zájmům.


SPOLEČNOST PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY ČLS, člen EAPM