Načítám Akce

Vývojová psychologie – předškolní období

Vývojová psychologie je jednou ze základních disciplín psychologie. Zabývá psychickým vývojem člověka od početí po smrt. Shromažďuje, popisuje, srovnává a třídí poznatky o duševním životě člověka od počátku až do konce jeho vývoje.

V sérií kurzů vývojové psychologie s prof. Lenkou Šulovou nahlédneme postupně do jednotlivých etap psychického vývoje člověka od jeho narození až do smrti.

První kurz s názvem „předškolní období“ nám přiblíží raný psychický vývoj dítěte včetně vývojových úkolů prenatálního období, symetrický či asymetrický vztah matka dítě a formování attachmentu. Diskutován bude také význam individuální péče o dítě do 3 let věku a průběh separace a individuace. Seznámíme se také s popisem osobnosti dítěte v batolecím období a dítěte v předškolním věku. V neposlední řadě zmíníme též význam otcovské a mateřské péče a její specifika.

Lektorka: prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc.

Působí na Katedře psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Ve své práci se zaměřuje na psychický vývoj člověka ve společnosti a především na partnerské a rodinné vztahy. Je řešitelkou mezinárodních výzkumných úkolů zaměřených na raný vývoj dítěte, specifika mateřské a otcovské role, na význam rodinného prostředí ve vztahu k působení instituce na dítě. Zajímá se o řečový vývoj dítěte, specifika otcovské a mateřské mluvy, řečový vývoj dítěte v bilingvním prostředí. Dlouhodobě pracovala jako psycholog zaměřený na problematiku dětí v pěstounské péči a vytvořila metodiku pro učitele, jak posilovat právní vědomí dítěte. Dosud má vlastní poradenskou praxi. Je autorkou a spoluautorkou řady psychologických publikací. Je členkou mnoha odborných psychologických společností v ČR i zahraničí, účastní se pravidelně mezinárodních odborných setkání i výzkumných aktivit.

Přihlášení:

Vývojová psychologie – předškolní období

KONTAKTY

Email: info@psychosomatika-cls.cz
Emailová adresa SPM neslouží k objednávání pacientů do ordinací
Telefon: +420 601 594 293
Korespondence: Mgr. Katarína Kubíková
SPM, Křižíkova 512/68, Praha 8, 186 00

Tento web slouží odborné společnosti SPM ČLS JEP k informování veřejnosti a organizaci svých členů.
Neobsahuje dezinformace, je chráněn před zneužitím dat a neslouží komerčním zájmům.


SPOLEČNOST PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY ČLS, člen EAPM