Dotazník k dárcovství orgánů a tkání

Dotazník:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPCWI258UfWPhh55dX8MxbaxJp_gVZ_LTCF5sMMRF5JFuTnA/viewform?usp=sf_link

K účinné léčbě mnoha nemocí potřebujeme krev, plazmu, kostní dřeň, spermie, vajíčka, atd., tedy části těla jiných lidí. Potřeba těchto částí těla stále roste, jednak kvůli stále lepším medicínským technologiím, jednak kvůli zvyšujícímu se věku dožití. Statisticky vychází na každého českého občana až čtyři transfuze krve za život. Ročně je provedeno kolem 500 transplantací ledvin, ale jen zlomek je od živých dárců. Výzkumníci pracují na vývoji různých náhrad, ale zatím nejsou úspěšní.

Protože je částí těla nedostatek, velkým tématem je změna z dárcovství na prodej. Finanční motivace skutečně může zvýšit množství částí k dispozici, ale přináší riziko, že se společnost rozdělí na ty, co části těla prodávají a na ty, co si je mohou dovolit kupovat. Velkým tématem je také přesun částí těla a pacientů po celém světě.

Jako výzkumný tým pracující na projektu „Kvalita a udržitelnost programů dárcovstvı́ částı́ těla v ČR“ (TAČR TL05000144) zaměřeného na živé dárce částí těla, vás prosíme o několik minut vašeho času pro popis vašeho názoru a vašich zkušeností. Dotazník je anonymní, nezajímají nás žádné identifikující údaje. Zmáčknutím tlačítka „odeslat“ dáváte souhlas se zpracováním vámi poskytnutých údajů.

Vážíme si vaší pomoci, děkujeme za ni.

Za výzkumný tým
Doc. PhDr. Ing. Hana KONEČNÁ, Ph.D.

KONTAKTY

Email: info@psychosomatika-cls.cz
Emailová adresa SPM neslouží k objednávání pacientů do ordinací

Tento web slouží odborné společnosti SPM ČLS JEP k informování veřejnosti a organizaci svých členů.
Neobsahuje dezinformace, je chráněn před zneužitím dat a neslouží komerčním zájmům.


SPOLEČNOST PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY ČLS, člen EAPM