Mgr. Aneta Paurová

Mgr. Aneta Paurová

Fyzioterapeutka Centra komplexní péče Roseta, kde působí také jako vedoucí studentských praxí pro obor fyzioterapie. Zajišťuje souvislé odborné praxe pro studenty lékařských fakult, Fakulty tělesné výchovy a sportu a další. Aktivně se účastní intervizních i supervizních setkání s kolegy i externími odborníky. V roce 2017 spolupřednášela pro Asociaci studentů fyzioterapie České Republiky na téma Psychosomatika ve fyzioterapii.

Magisterský titul v oboru získala na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze v roce 2015. V praxi jako fyzioterapeutka působí od roku 2009. Absolvovala  šestiměsíční odbornou praxi ve Velké Británii, jinak zůstává od roku 2009 věrná CKP Roseta, jehož způsob práce s lidmi ji oslovil. V terapii se inspiruje zejména přístupy se zaměřením na vnímání těla: Fyzioterapie funkce Clary-Marie Lewitové, přístup Jiřího Čumpelíka a Doc. Františka Véleho, terapie dle Idy Rolf nebo tradiční funkční diagnostika a léčba dle Prof. Karla Lewita. Od roku 2016 se vzdělává v základní psychosomatické péči v Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.

Ohlédnutí za obdobím 2018-2022

Ve výboru SPM působím od roku 2018 jako fyzioterapeut. Moje role nebyla zásadní, spíš svou funkci vnímám jako obohacení a možná investici do budoucna, kdy mohu tuto zkušenost ideálně  obrátit v aktivní činnost pro SPM. Během působení ve výboru SPM jsem asi nejvíce přispěla tím že o psychosomatickém způsobu práce a vůbec existenci psychosomatické medicíny a Společnosti Psychosomatické Medicíny seznamuji studenty magisterského studia fyzioterapie v rámci praktického studia v Centru komplexní péče Roseta.

Role fyzioterapie je v psychosomatické péči o pacienta  významná. Z mé klinické zkušenosti může být úzká spolupráce více odborností, zejm. lékaře, fyzioterapeuta a psychologa velmi efektivní pro léčbu psychosomatického pacienta. Role fyzioterapeuta je velmi často přemosťující, kdy terapeut uvažuje  o obtížích pacienta v kontextu způsobu života, včetně sociálních a psychických aspektů a může tak pacienta obrátit pro léčbu psychoterapeutickou nebo jinou vhodnou. Často také fyzioterapeut plní při psychosomatické  léčbě pacienta roli podporující nebo doplňkovou a pokud není pacient připraven na léčbu v rovině psychické, i stěžejní. Proto si myslim, že fyzioterapeuté by měli mít dále zastoupení v SPM i výboru SPM a během dalších let by se mělo směřovat k zakotvení akreditovaného vzdělávání v psychosomatické medicíně i pro fyzioterapeuty a následně i k adekvátnímu ohodnocení v rámci státního zdravotnického systému. V tuto chvíli fyzioterapeuté pracují psychosomatickým způsobem převážně nevědomky anebo vědomě na základě vzdělání a klinických zkušeností, ale lege artis mohou zohlednit ve zdravotnickém systému pouze aspekty somatické.

KONTAKTY

Email: info@psychosomatika-cls.cz
Emailová adresa SPM neslouží k objednávání pacientů do ordinací

Tento web slouží odborné společnosti SPM ČLS JEP k informování veřejnosti a organizaci svých členů.
Neobsahuje dezinformace, je chráněn před zneužitím dat a neslouží komerčním zájmům.


SPOLEČNOST PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY ČLS, člen EAPM