Mgr. Aneta Paurová

Fyzioterapeutka Centra komplexní péče Roseta, kde působí také jako vedoucí studentských praxí pro obor fyzioterapie. Zajišťuje souvislé odborné praxe pro studenty lékařských fakult, Fakulty tělesné výchovy a sportu a další. Aktivně se účastní intervizních i supervizních setkání s kolegy i externími odborníky. V roce 2017 spolupřednášela pro Asociaci studentů fyzioterapie České Republiky na téma Psychosomatika ve fyzioterapii.

Magisterský titul v oboru získala na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze v roce 2015. V praxi jako fyzioterapeutka působí od roku 2009. Absolvovala  šestiměsíční odbornou praxi ve Velké Británii, jinak zůstává od roku 2009 věrná CKP Roseta, jehož způsob práce s lidmi ji oslovil. V terapii se inspiruje zejména přístupy se zaměřením na vnímání těla: Fyzioterapie funkce Clary-Marie Lewitové, přístup Jiřího Čumpelíka a Doc. Františka Véleho, terapie dle Idy Rolf nebo tradiční funkční diagnostika a léčba dle Prof. Karla Lewita. Od roku 2016 se vzdělává v základní psychosomatické péči v Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.

KONTAKTY

Email: info@psychosomatika-cls.cz
Telefon: +420 485 151 398
Korespondence: paní Menclová
SPM, Jáchymovská 385, Liberec 10, 600 10

Tento web slouží odborné společnosti SPM ČLS JEP k informování veřejnosti a organizaci svých členů.
Neobsahuje dezinformace, je chráněn před zneužitím dat a neslouží komerčním zájmům.


SPOLEČNOST PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY ČLS, člen EAPM