Mgr. Aneta Paurová

Mgr. Aneta Paurová

Fyzioterapeutka Centra komplexní péče Roseta, kde působí také jako vedoucí studentských praxí pro obor fyzioterapie. Zajišťuje souvislé odborné praxe pro studenty lékařských fakult, Fakulty tělesné výchovy a sportu a další. Aktivně se účastní intervizních i supervizních setkání s kolegy i externími odborníky. V roce 2017 spolupřednášela pro Asociaci studentů fyzioterapie České Republiky na téma Psychosomatika ve fyzioterapii.

Magisterský titul v oboru získala na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze v roce 2015. V praxi jako fyzioterapeutka působí od roku 2009. Absolvovala  šestiměsíční odbornou praxi ve Velké Británii, jinak zůstává od roku 2009 věrná CKP Roseta, jehož způsob práce s lidmi ji oslovil. V terapii se inspiruje zejména přístupy se zaměřením na vnímání těla: Fyzioterapie funkce Clary-Marie Lewitové, přístup Jiřího Čumpelíka a Doc. Františka Véleho, terapie dle Idy Rolf nebo tradiční funkční diagnostika a léčba dle Prof. Karla Lewita. Od roku 2016 se vzdělává v základní psychosomatické péči v Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.

KONTAKTY

Email: info@psychosomatika-cls.cz
Telefon: +420 485 151 398
Korespondence: paní Menclová
SPM, Jáchymovská 385, Liberec 10, 600 10

Tento web slouží odborné společnosti SPM ČLS JEP k informování veřejnosti a organizaci svých členů.
Neobsahuje dezinformace, je chráněn před zneužitím dat a neslouží komerčním zájmům.


SPOLEČNOST PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY ČLS, člen EAPM