Mgr. Danuše Jandourková

Mgr. Danuše Jandourková

Narodila se v roce 1973 v České Lípě. Po gymnáziu 2 roky studovala na Střední zdravotnické škole v Mostě a pak krátce pracovala jako porodní asistentka. V roce 1999 ukončila studium jednooborové psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Po mateřské dovolené v roce 2002 začala pracovat jako psycholog na Gynekologicko-porodnické klinice VFN v Praze, později také na psychiatrické klinice VFN v Praze. Působí jako terapeut v programu Vícerodinné terapie pro léčbu poruch příjmu potravy.

Získala atestaci z klinické psychologie a funkční specializaci v systematické psychoterapii. Absolvovala  pětiletý výcvik v hlubinně-dynamicky orientované skupinové psychoterapii, výcvik v Rodinné terapii psychosomatických poruch, kurs Práce s tělem v psychoterapii, kurs Práce s časovou osou, kurs Vícerodinné terapie.

Je členkou České psychoterapeutické společnosti, České lékařské společnosti a členkou Evropské asociace pro psychoterapii. Aktivně pracovala ve výboru Sdružení pro psychosomatiku o.s. od jejího založení v roce 2007, podílí se na výuce psychosomatiky na 3.LF UK.

V současné době pracuje jako vedoucí psycholog Centra komplexní péče Dobřichovice a Centra komplexní péče Roseta. Spolu s kolegy se snaží klientům nabízet komplexní péči a to zejména prací v týmu rehabilitační lékař – fyzioterapeut – psycholog.

KONTAKTY

Email: info@psychosomatika-cls.cz
Emailová adresa SPM neslouží k objednávání pacientů do ordinací

Tento web slouží odborné společnosti SPM ČLS JEP k informování veřejnosti a organizaci svých členů.
Neobsahuje dezinformace, je chráněn před zneužitím dat a neslouží komerčním zájmům.


SPOLEČNOST PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY ČLS, člen EAPM