MUDr. Barbora Branna

MUDr. Barbora Branna

Lékařská fakulta University Palackého Olomouc

ARO MNOF

Dětské MNOF

Atestace z dětského lékařství

Praktický lékař pro děti a dorost Ostrava-Muglinov od roku 2004 

Homeopatie

Rodinný terapeut – psychosomatická medicína psychoterapeutický výcvik „RODINNÁ TERAPIE“  Mudr.Vladislav Chvála a PhDr.Lída Trapková-Chválová

Pražská škola psychosociálních studií – kurz práce se sny

Institut lékařského vzdělávání – Akupunktura

MZ akreditované pracoviště pro výuku dětských sester

Přednášková činnost – poruchy příjmu potravy, dětská výživa, problematika HPV, psychosomatická medicína, k čemu je pediatrům RT…atd.

Ráda bych podpořila psychosomatický přístup a způsob myšlení napříč lékařskými obory a jejich akceptaci klasickou medicínou.

Rozšířila povědomí o psychosomatice mezi studenty medicíny, ale i kolegy. Pomohla najít způsob edukace a následného využití v praxi.

Také hledám cestu jak propojit a doplnit pediatrii s „jinými“ způsoby práce (RT, psychosomatika, akupunktura).

KONTAKTY

Email: info@psychosomatika-cls.cz
Telefon: +420 485 151 398
Korespondence: paní Menclová
SPM, Jáchymovská 385, Liberec 10, 600 10

Tento web slouží odborné společnosti SPM ČLS JEP k informování veřejnosti a organizaci svých členů.
Neobsahuje dezinformace, je chráněn před zneužitím dat a neslouží komerčním zájmům.


SPOLEČNOST PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY ČLS, člen EAPM