MUDr. Barbora Branna

MUDr. Barbora Branna

Lékařská fakulta University Palackého Olomouc

ARO MNOF

Dětské MNOF

Atestace z dětského lékařství

Praktický lékař pro děti a dorost Ostrava-Muglinov od roku 2004 

Homeopatie

Rodinný terapeut – psychosomatická medicína psychoterapeutický výcvik „RODINNÁ TERAPIE“  Mudr.Vladislav Chvála a PhDr.Lída Trapková-Chválová

Pražská škola psychosociálních studií – kurz práce se sny

Institut lékařského vzdělávání – Akupunktura

MZ akreditované pracoviště pro výuku dětských sester

Přednášková činnost – poruchy příjmu potravy, dětská výživa, problematika HPV, psychosomatická medicína, k čemu je pediatrům RT…atd.

Ráda bych podpořila psychosomatický přístup a způsob myšlení napříč lékařskými obory a jejich akceptaci klasickou medicínou.

Rozšířila povědomí o psychosomatice mezi studenty medicíny, ale i kolegy. Pomohla najít způsob edukace a následného využití v praxi.

Také hledám cestu jak propojit a doplnit pediatrii s „jinými“ způsoby práce (RT, psychosomatika, akupunktura).

Ohlédnutí za obdobím 2018-2022

Prací ve společnosti ve výboru PSM ČLK v letech 2018-2022 jsem navázala na dlouhodobé působení a práci pro českou psychosomatickou medicínu.

Byla jsem u zrodu psychosomatického sdružení, u jeho transformace na psychosomatickou společnost, u všech Libereckých konferencí, Hejnických kolokvií. Od počátku vzniku učím v před-atestačním kurzu Základní psychosomatická péče v rámci IPVZ, v nepovinných předmětech pro studenty 4 a 5 ročníků 2LF a 3LF UK. Paralelně vznikla výuka na UP Olomouc, na které se také spolupodílím. Tyto činnosti však probíhají paralelně s prací ve výboru.

Za čtyři roky práce s kolegy se nám povedla spousta práce. Vše jsem vypsala v základní zprávě, a tak se tady nebudu opakovat.

Pravda je taková, že jsem se ve vzájemné mezioborové spolupráci a mnoha a mnoha diskuzích propracovávali k tomu, jak má česká psychosomatická medicína vypadat, kdo a s jakým vzděláním se jí může věnovat, jaké má a může mít kompetence, jak by mělo vypadat samotné pregraduální a postgraduální vzdělávání, kde se učí a kde neučí, co pro její propagaci a ukotvení v ČR můžeme všechno udělat, aby byla bezpečná a dobrá a funkční.

Zároveň jsme se snažili myslet na celé spektrum kolegů lékařů, od lékaře sympatizanta, přes lékaře s absolvovaným kurzem Základní PS péče, přes kolegy s atestací z psychosomatiky, až po kolegy pracující na PS pracovištích, kteří mají i PT výcviky a pracují za přímou úhradu. Jaký by měl být obsah i forma jejich práce. Jaké je spektrum PS pacientů v návaznosti na závažnost jejich stonání. Kde je na místě pravidelná psychoterapie v rukou kolegů psychologů a psychoterapeutů, kde je potřeba psychiatrická intervence a medikace, kde denní stacionář, popř. hospitalizace na lůžkovém oddělení. Protože tak široké je spektrum PS pacientů.

Zúčastnila jsem se PR kampaně, která konkrétně pro mne byla časově náročná, velký kus práce navíc/články, rozhovory a v konečném důsledku zvedla poptávku po PS konzultacích, která je již nyní poměrně vysoká a zvýšila tlak objednáni v psychosomatické ambulanci. To vše při složité pandemické době v mé pediatrické ambulanci.

Za čtyři roky jsme s kolegy připravili dvě konference, pět vědeckých schůzí, přednášeli na různých místech, napsali mnoho zpráv, přečetli velké množství mailové korespondence, vymysleli a dali dohromady mnoho nového a já se najezdila z Ostravy do Prahy mnoho kilometrů.

Již dva roky vedeme jednání s pojišťovnami o potřebě vzniku PS kódů, která jsme připravili. Není to lehké. A potřebnost, finanční či právní narovnání hrazení léčby PS pacienta v současné postpandemické době je obtížné prosadit logickými či finančními argumenty. Ve hře je politika a strategie pojišťoven. Je to takticko-strategická hra a běh na dlouho trať.

Velkou odměnou mi je výborná týmová práce celého výboru, obohacení chytrými myšlenkami kolegů, radost z tvorby české psychosomatiky a možnost se na ni spolupodílet.

Vidět jaké česká psychosomatika udělala za dobu své existence posuny. Jak se stává nedílnou součástí medicíny a zvyšuje se její potřeba.

 V každodenní práci dětské lékařky vidím, jak velký je psychosomatický podíl stonání dětí.

A při práci psychosomatické lékařky mne hřeje u srdce, jak se mí klienti /pacienti a nejen dětští, ale i dospělí při společné terapeutické práci zlepšují a uzdravují.

 A tyhle obě práce mají i přes časovou náročnost smysl.

KONTAKTY

Email: info@psychosomatika-cls.cz
Emailová adresa SPM neslouží k objednávání pacientů do ordinací

Tento web slouží odborné společnosti SPM ČLS JEP k informování veřejnosti a organizaci svých členů.
Neobsahuje dezinformace, je chráněn před zneužitím dat a neslouží komerčním zájmům.


SPOLEČNOST PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY ČLS, člen EAPM