doc. MUDr. David Skorunka, Ph.D.

doc. MUDr. David Skorunka, Ph.D.

Psychiatr a psychoterapeut/rodinný terapeut. Jako vysokoškolský učitel působí na Ústavu preventivního lékařství, Lékařské fakulty v Hradci Králové, Univerzity Karlovy v Praze.

Externí lektor katedry psychologie na Fakultě sociálních studií, Masarykovy Univerzity v Brně. Lektor v kurzu Základní psychosomatická péče organizovaném SPM ČLS J.E.P. a IPVZ Praha.

Klinickou praxi provozuje v psychiatrické ambulanci v Rychnově nad Kněžnou, kde spolupracuje s dalšími odborníky v systému péče o duševní zdraví. Do roku 2018 zde také působil jako externí konzultant – psychiatr pro oblastní nemocnici. V letech 2015-2016 spolupracoval s dětským krizovým centrem NOMIA v Hradci Králové jako konzultant v oblasti psychiatrie a psychoterapie/rodinné terapie.

Absolvent Lékařské fakulty v Hradci Králové, Univerzity Karlovy v Praze (1989-1995). Postgraduální studium v oboru sociální psychologie úspěšně zakončil v roce 2008 na Fakultě sociálních studií, Masarykovy Univerzity v Brně.  V roce 2023 obhájil práci „Narrative Sensitivity; Integrating Psychology and Psychotherapy in Medicine“ a habilitoval se v oboru sociální psychologie na Fakultě sociálních studií, Masarykovy Univerzity v Brně.

Atestace I. a II. stupně z všeobecné psychiatrie, funkční specializace v systematické psychoterapii ve zdravotnictví, certifikát rodinného/systemického terapeuta udělený Společností pro rodinnou a systemickou terapii (SOFT). V minulosti absolvoval několik kratších zahraničních stáží a vzdělávacích programů (Kanada, Irsko, Finsko, Velká Británie).

V letech 2004-2010 působil jako národní delegát zastupující Společnost pro rodinnou a systemickou terapii (SOFT) v Evropské asociaci rodinné terapie (EFTA) a zároveň jako aktivní člen výboru komory národních organizací Evropské asociace rodinné terapie (EFTA-NFTO).

Jako hostující pedagog působil několikrát v zahraničí: University of Coimbra (Coimbra, Portugalsko); Sigmund Freud University (Vídeň, Rakousko); University of Jÿvaskÿlla (Jÿvaskÿlla, Finsko); Östereichische Arbeitsgemeinschaft für systemische terapie und systemische studien (Vídeň, Rakousko).

Člen redakční rady časopisu Psychosom, dlouholetý člen redakční rady a nyní člen mezinárodního poradního sboru časopisu Psychoterapie. Člen International Advisory Board časopisu Journal of Systemic Therapies, v období 2012-2022 člen International Editorial Board časopisu Contemporary Family Therapy.

Člen výboru SPM ČLS J.E.P. ve druhém volebním období a národní koordinátor spolupráce SPM a Evropské asociace psychosomatické medicíny (EAPM). Pravidelně publikuje a přednáší o problematice psychosomatické medicíny, bio-psycho-sociálním modelu duševního zdraví a nemoci, rodinné terapii a psychoterapii v medicíně, systemických a narativních přístupech v psychoterapii a medicíně a také o problematice traumatu.

KONTAKTY

Email: info@psychosomatika-cls.cz
Emailová adresa SPM neslouží k objednávání pacientů do ordinací

Tento web slouží odborné společnosti SPM ČLS JEP k informování veřejnosti a organizaci svých členů.
Neobsahuje dezinformace, je chráněn před zneužitím dat a neslouží komerčním zájmům.


SPOLEČNOST PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY ČLS, člen EAPM