MUDr. David Skorunka, Ph.D.

MUDr. David Skorunka, Ph.D.

Psychiatr, psychoterapeut/rodinný terapeut

Lektor v kurzu Základní psychosomatické péče organizovaný SPM ČLS J.E.P. a IPVZ Praha

Odborný asistent na Ústavu sociálního lékařství, Lékařské fakulty v Hradci Králové, Univerzity Karlovy v Praze. Externí lektor katedry psychologie Fakulty sociálního lékařství, Masarykovy Univerzity v Brně.

Klinická praxe v psychiatrické ambulanci v Rychnově nad Kněžnou, kde spolupracuje s psychologickou ambulancí, pobočkou o.s. Péče o duševní zdraví a působí zde též jako externí konzultant – psychiatr pro oblastní nemocnici.

Absolvent výcviku v rodinné terapii psychosomatických poruch vedeným týmem Střediska komplexní terapie v Liberci (1997-2000). Atestace I. a II. stupně z všeobecné psychiatrie, funkční specializace v systematické psychoterapii ve zdravotnictví, certifikát rodinného/systemického terapeuta udělený Společností pro rodinnou a systemickou terapii (SOFT).

V letech 2003-2008 absolvoval několik kratších zahraničních stáží a vzdělávacích programů (Kanada, Irsko, Finsko, Velká Británie). V letech 2004-2010 působil jako národní delegát zastupující Společnost pro rodinnou a systemickou terapii (SOFT) v Evropské asociaci rodinné terapie (EFTA) a zároveň jako aktivní člen výboru komory národních organizací Evropské asociace rodinné terapie (EFTA-NFTO).

Člen redakčních rad recenzovaných časopisů Psychosom a Psychoterapie. Člen international advisory board časopisu Contemporary Family Therapy. Jako lektor spolupracoval s instituty rodinné terapie (Centrum komplexní terapie a Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci; Institut Virginie Satirové) a s Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ Praha).  

Pravidelná publikační a přednášková činnost zaměřená na problematiku psychosomatické medicíny, duševní zdraví a nemoc, rodinnou terapii a psychoterapii ve zdravotnictví, systemické a narativní přístupy.

KONTAKTY

Email: info@psychosomatika-cls.cz
Telefon: +420 485 151 398
Korespondence: paní Menclová
SPM, Jáchymovská 385, Liberec 10, 600 10

Tento web slouží odborné společnosti SPM ČLS JEP k informování veřejnosti a organizaci svých členů.
Neobsahuje dezinformace, je chráněn před zneužitím dat a neslouží komerčním zájmům.


SPOLEČNOST PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY ČLS, člen EAPM