MUDr. David Skorunka, Ph.D.

MUDr. David Skorunka, Ph.D.

Psychiatr, psychoterapeut/rodinný terapeut

Lektor v kurzu Základní psychosomatické péče organizovaný SPM ČLS J.E.P. a IPVZ Praha

Odborný asistent na Ústavu sociálního lékařství, Lékařské fakulty v Hradci Králové, Univerzity Karlovy v Praze. Externí lektor katedry psychologie Fakulty sociálního lékařství, Masarykovy Univerzity v Brně.

Klinická praxe v psychiatrické ambulanci v Rychnově nad Kněžnou, kde spolupracuje s psychologickou ambulancí, pobočkou o.s. Péče o duševní zdraví a působí zde též jako externí konzultant – psychiatr pro oblastní nemocnici.

Absolvent výcviku v rodinné terapii psychosomatických poruch vedeným týmem Střediska komplexní terapie v Liberci (1997-2000). Atestace I. a II. stupně z všeobecné psychiatrie, funkční specializace v systematické psychoterapii ve zdravotnictví, certifikát rodinného/systemického terapeuta udělený Společností pro rodinnou a systemickou terapii (SOFT).

V letech 2003-2008 absolvoval několik kratších zahraničních stáží a vzdělávacích programů (Kanada, Irsko, Finsko, Velká Británie). V letech 2004-2010 působil jako národní delegát zastupující Společnost pro rodinnou a systemickou terapii (SOFT) v Evropské asociaci rodinné terapie (EFTA) a zároveň jako aktivní člen výboru komory národních organizací Evropské asociace rodinné terapie (EFTA-NFTO).

Člen redakčních rad recenzovaných časopisů Psychosom a Psychoterapie. Člen international advisory board časopisu Contemporary Family Therapy. Jako lektor spolupracoval s instituty rodinné terapie (Centrum komplexní terapie a Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci; Institut Virginie Satirové) a s Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ Praha).  

Pravidelná publikační a přednášková činnost zaměřená na problematiku psychosomatické medicíny, duševní zdraví a nemoc, rodinnou terapii a psychoterapii ve zdravotnictví, systemické a narativní přístupy.

Ohlédnutí za obdobím 2018-2022

 • Spoluautorství koncepce oboru Psychosomatická medicína publikováno mimo jiné v časopise Psychosom: CHVÁLA, Vladislav., STACKEOVÁ, Daniela., ŠIMEK, Jiří, SKORUNKA, David. Návrh koncepce oboru 909 Psychosomatická medicína. Psychosom, 2021, 19 (1),  pp. 38-56. ISSN 2336–7741 (Print) /ISSN1214-6102 (Online).
 • Aktivní účast v PR kampani o psychosomatické medicíně v ČR ve spolupráci s agenturou Taktiq
  • Vystoupení v diskusním pořadu na Frekvenci 1
  • Vystoupení v diskusním pořadu na ČRozhlas v Hradci Králové
 • Podíl na přípravě postgraduálního vzdělávání v nástavbovém oboru Psychosomatická medicína
  • Lektorský podíl na před-atestačním vzdělávání Základní psychosomatické péče
 • Autorství kapitoly v kolektivní reprezentativní publikaci STACKEOVÁ, Daniela (ed.) Psychosomatická medicína 2020: nástroje psychosomatické medicíny. 1. vydání. Praha: Palestra a SPM ČLS JEP, 2020. ISBN 978-80-87723-60-9 (tisk), ISBN 978-80-87723-61-6 (pdf).
 • Podíl na diskusi o systému vykazování psychosomatické péče a přípravě jednání s dalšími stranami (MZČR, pojišťovny ČR, etc.)
 • Podíl na organizace 19. konference psychosomatické medicíny v Liberci v červnu 2022
 • Udržování kontaktů s Evropskou asociací psychosomatické medicíny (EAPM) a informování o dění v této organizaci jíž je SPM členem, včetně chystané konference EAPM ve Vídni v červnu 2022
 • Vzdělávací aktivity pro kolegy
  • Kurz o komplexní problematice traumatu pro psychoterapeuty, klinické psychology, sociální pracovníky a další odborníky, organizováno Podané ruce o.p.s. Brno (květen 2021, září 2021)
  • Krajský vzdělávací seminář o psychosomatické medicíny pro pediatry, organizováno Odbornou společností praktických dětských lékařů ČLS J.E.P. (březen 2022)
 • Prosazení a příprava nových povinných předmětů v pregraduálním studiu na Lékařské fakulty Uk v Hradci Králové
  • Základy psychosomatické medicíny a komunikace s pacientem
  • Lékařská etika

Cíle v případě znovuzvolení do výboru Společnosti psychosomatické medicíny ČLS J.E.P.

 • Důraz na prosazování vyváženého bio-psycho-sociálního směřování odborné společnosti SPM ČLS J.E.P. s respektem k různým možnostem klinické praxe a s podporou interdisciplinární spolupráce.
 • Orientace v zahraničním dění v psychosomatické medicíně, podpora rozvoje mezinárodních kontaktů, ideálně ve spolupráci s dalšími členy výboru SPM ČLS J.E.P.
 • Pokračující podpora rozvoje psychosomatické medicíny v pregraduálním a postgraduálním vzdělávání lékařů, s důrazem na integraci psychoterapie a rodinné terapie do medicíny.
KONTAKTY

Email: info@psychosomatika-cls.cz
Emailová adresa SPM neslouží k objednávání pacientů do ordinací
Telefon: +420 601 594 293
Korespondence: Mgr. Katarína Kubíková
SPM, Křižíkova 512/68, Praha 8, 186 00

Tento web slouží odborné společnosti SPM ČLS JEP k informování veřejnosti a organizaci svých členů.
Neobsahuje dezinformace, je chráněn před zneužitím dat a neslouží komerčním zájmům.


SPOLEČNOST PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY ČLS, člen EAPM