MUDr. Jan Řehák

MUDr Jan Řehák

Profese, za kterou kandiduje: somatický lékař

Členem současného výboru: ne

Krátké CV:

Specializace: Všeobecné praktické lékařství
Zvláštní specializovaná způsobilost: Tělovýchovné lékařství, Psychosomatika

Odborný profil
Praxe:
Interní lékařství (1995-1998)
Zdravotnická záchranná služba (1998)
Lékař pracovně-lékařských služeb firmy Synthesia Pardubice (1998-2001)
Privátní praktický lékař (2001- dosud)

  • Odborné vzdělání:
  • Gymnázium Pardubice (1984)
  • Lékařská fakulta UK v Hradci Králové (1995)
  • základní kurz Myoskeletální medicíny (1997)
  • Atestace z všeobecného lékařství I. stupně (1998)
  • Kurz Základy pracovního lékařství (2003)
  • výcvik v Rodinné terapii psychosomatických poruch (2000-04)
  • osvědčení pro způsobilost v oboru Psychosomatická medicína (IPVZ- 2006)
  • certifikovaný kurz Tělovýchovné lékařství (atestace 2016)
  • certifikovaný kurz Psychosomatika (atestace 2019)

další: školitel v oboru Všeobecné praktické lékařství

Motivace ke kandidatuře:

podpora ze strany lékařů-psychosomatiků, participace na rozvíjení přístupu v primární péči

KONTAKTY

Email: info@psychosomatika-cls.cz
Emailová adresa SPM neslouží k objednávání pacientů do ordinací

Tento web slouží odborné společnosti SPM ČLS JEP k informování veřejnosti a organizaci svých členů.
Neobsahuje dezinformace, je chráněn před zneužitím dat a neslouží komerčním zájmům.


SPOLEČNOST PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY ČLS, člen EAPM