MUDr. Krystyna Kultanová

MUDr. Krystyna Kultanová

Profese, za kterou kandiduje: somatický lékař

Členem současného výboru: ne

Krátké CV:

vzdělání: 1999-2005 LF UP Olomouc – všeobecné lékařství, 2010 specializována způsobilost – atestace v oboru neurologie, 2019 zvláštní specializovaná způsobilost – psychosomatika, průběžné studium psychosomatiky v rámci Cyrilometodějské teologické fakulty UP Olomouc (pod vedením prof. MUDr. J. Hašto, Ph.D.) praxe: 2005-2007 NsP Karviná Ráj, pobočka Orlová – neurologické oddělení, 2007-2019 Karvinská hornická nemocnice – neurologické oddělení, 2019 doposud Nemocnice ve Frýdku-Místku – neurologické oddělení člen: Česká neurologická společnost ČLK JEP, Společnost psychosomatické medicíny ČLS JEP

Motivace ke kandidatuře:

Ráda bych podpořila a rozšířila vzdělání v psychosomatice mezi somatické kolegy, nejen ambulantní ale i ty nemocniční, kteří o pacienta pečuji v akutních i chronických stavech přímo u lůžka. V tomto můžu nabídnout svou osobní zkušenost.

KONTAKTY

Email: info@psychosomatika-cls.cz
Emailová adresa SPM neslouží k objednávání pacientů do ordinací

Tento web slouží odborné společnosti SPM ČLS JEP k informování veřejnosti a organizaci svých členů.
Neobsahuje dezinformace, je chráněn před zneužitím dat a neslouží komerčním zájmům.


SPOLEČNOST PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY ČLS, člen EAPM