MUDr. Vladislav Chvála

MUDr. Vladislav Chvála

Vladislav Chvála, nar. 1952, působí ve zdravotnictví od r. 1978, nejprve jako ženský lékař a porodník, později sexuolog specializovaný na rodinnou terapii a psychosomatickou medicínu.  Založil Středisko komplexní terapie psychosomatických poruch v Liberci a od r.1989 vede zdejší tým lékařů, psychologů a rehabilitačních pracovníků. Prosazuje rodinnou terapii do zdravotnictví, především na poli psychosomatické medicíny. Společně s Ludmilou Trapkovou založili Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci (LIRTAPS), ve kterém   vedou výcvik systemické rodinné terapie orientovaný na narativní terapii modifikovanou vlastním konceptem, ve kterém je rodina chápána jako sociální děloha, a separace přirovnávána k sociálnímu porodu. Je lektorem, supervizorem a organizátorem rodinné terapie v České republice. Člen Společnosti psychosomatické medicíny ČLS JEP a předseda výboru ve 2. volebním období. Zakladatel a šéfredaktor Psychosomu, odborného časopisu psychosomatické medicíny.

Vzdělání: LF UK, atestace z gynekologie a porodnictví, sexuologie, vzdělání v rodinné a systemické terapii, funkční specializace v systematické psychoterapii IPVZ, specializace v psychosomatické medicíně IPVZ, nástavbová atestace z psychosomatické medicíny (2016), kurzy v ericksonovské hypnoterapii, lektor a supervizor rodinné terapie Institutu rodinné terapie a systemických studií Praha, kurz práce s tělem dle dr. Schmidta, výcvik supervizorů Julie Hewson.

KONTAKTY

Email: info@psychosomatika-cls.cz
Emailová adresa SPM neslouží k objednávání pacientů do ordinací

Tento web slouží odborné společnosti SPM ČLS JEP k informování veřejnosti a organizaci svých členů.
Neobsahuje dezinformace, je chráněn před zneužitím dat a neslouží komerčním zájmům.


SPOLEČNOST PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY ČLS, člen EAPM