PhDr. Adéla Holmanová

PhDr. Adéla Holmanová

Poslední tři roky se postupně snažím budovat oddělení klinické psychologie v Oblastní nemocnici Kolín. Ve snaze prosadit psychosomatický přístup, založený na spolupráci jednotlivých odborností v procesu léčby i změny posunu optiky v náhledu na některé symptomy hospitalizovaných pacientů, narážím na spoustu překážek – často na komplikaci „Takhle se to u nás nedělá“ nebo „Raději ho pošleme ještě na další specializované vyšetření, ať máme klid“. Rozhovor a psychosomatická anamnéza nejsou brány jako platné metody práce s pacientem. Zároveň se často dostávám do situace, kdy klasické možnosti či přístupy selhávají, a na psychologa směruje požadavek „Udělejte s ním něco“. Teď se snažím prosadit myšlenku psychosomatického týmu, který by fungoval napříč jednotlivými odděleními nemocnice.  Do výboru kandiduji, protože cítím potřebu podpořit psychosomatické směrování na všech úrovních.  Vystudovala jsem FF UK (psychologie) a PedF UK (speciální pedagogika) a absolvovala výcviky v systemické terapii (ISZ) a rodinné terapii psychosomatických onemocnění (SKT Liberec).    

KONTAKTY

Email: info@psychosomatika-cls.cz
Emailová adresa SPM neslouží k objednávání pacientů do ordinací

Tento web slouží odborné společnosti SPM ČLS JEP k informování veřejnosti a organizaci svých členů.
Neobsahuje dezinformace, je chráněn před zneužitím dat a neslouží komerčním zájmům.


SPOLEČNOST PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY ČLS, člen EAPM